Doopsel

U bent hier

De verrezen Heer gaf zijn leerlingen de opdracht mee: “Ga en maak alle volkeren tot mijn leerling; doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest." (Mt 28, 19) Het doopselsacrament: bevestiging van ons christen-zijn In het doopsel worden we ‘opnieuw geboren uit water en heilige Geest’, zoals Jezus uitlegt aan Nicodemus (Joh 3). In Christus worden we ‘herboren tot kind van God’ waardoor we terecht God mogen aanspreken met ‘Abba, Vader’ in het Onze Vader. Door het doopsel treden we ook binnen in de gemeenschap van de kerk. We worden lid van één grote familie van broeders en zusters, Gods gezin. Het belangrijkste symbool in de liturgie van het doopsel is water. Water bevrucht en water doodt, het brengt tot leven en doet verdrinken. Die twee brandpunten zijn ook aanwezig in het doopsel. We zeggen ja tegen het leven in Christus en treden toe tot de kerkgemeenschap, maar er klinkt ook een krachtig ‘neen’ tegen de zonde en de machten van het kwaad. Dit wordt bijzonder duidelijk in de liturgie wanneer het witte doopkleed wordt aangetrokken. De gedoopte krijgt te horen: “Bekleedt u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper.” (Kol 3, 9-10)

 

Lede - wichelen

Jaarlijkse laten honderden koppels hun kindje dopen. De motivering daarvoor kan nogal uiteenlopend zijn... In onze parochie brengen we ouders die hun kindje willen laten dopen samen om hen voor te bereiden op die belangrijke gebeurtenis in het leven van hun kindje en van henzelf. Deze doopvoorbereidingsnamiddag gaat door in de pastorij (Nieuwstraat 8, Lede) om 14.00 u de eerste zaterdag van de maand waarin het kindje wordt gedoopt. Op het programma: korte kennismaking met elkaar; uitleg rond de betekenis en symboliek van het doopsel zelf en het verloop van de doopviering, eerste afspraken rond de eigenlijke viering en het boekje, en de verwachtingen die we daarbij hebben naar de ouders toe. De namiddag wordt begeleid door een van de doopcatechisten. Naast de vaste teksten is er keuze wat betreft verwelkoming, schriftlezing - evangelie, voorbeden, geloofsbelijdenis en doopbeloften. Voor een doopviering van meer dan één kindje vragen we de ouders hun keuze te overleggen met de andere ouders tijdens de doopcatechese. De ouders zorgen zelf voor hun gepersonaliseerd boekje. De ouders brengen het aantal boekjes mee die nodig zijn voor hun eigen familie. Er is ook de mogelijkheid het standaardboekje van de kerk te gebruiken. Zie eveneens onderstaande link onder 'Extra informatie'. Het aantal dopelingen in een viering hangt af van de aanvragen voor die dag, en is maximaal vier. Ook in een gezamenlijke viering worden kindjes apart gedoopt; In een gezamenlijke viering zit iedereen per familie; De beloftes van ouders, peters en meters worden afzonderlijk per dopeling uitgesproken; Gehuwde koppels brengen hun trouwboekje mee. De kerk voorziet een standaard doopkaars. Je mag eventueel zelf een gepersonaliseerde kaars aankopen. De familie maakt het aantal boekjes nodig voor de eigen familie en voorziet ook een extra exemplaar voor de voorganger. De definitieve samenstelling van het doopboekje kan pas gebeuren na de doopvoorbereiding. Er zijn standaardboekjes aanwezig in de kerk voor families die geen eigen boekje maken.

 

DOOPDATA :

Op datum van 1 januari  2020 zijn er 4 doopplaatsen zijn, met name:
    WICHELEN
    SCHELLEBELLE
    LEDE
    OORDEGEM

   
Doopmomenten per maand.

SCHELLEBELLE: zaterdag voor de 2 de zondag van de maand te 15h45
WICHELEN: 2de zondag van de maand te 11h00

LEDE: 3e zondag van de maand te 12h00 (behalve februari -  dan 4e zondag)

OORDEGEM:  4de zondag van de maand te 12h00 (behalve in februari -  dan 3e zondag)

 

In januari zijn er geen doopvieringen.

De 1e en soms vijfde zondag van de maand valt weg.

Er kan elk weekend in alle kerken een doopmoment worden aangevraagd tijdens de eucharistieviering.
Op hoogdagen wordt er gedoopt door de pastoor-moderator/parochievicaris.

 

DOOPDATA SCHELLEBELLE

07/03 - 11/04 - 9/05 - 13/6 - 11/07 - 08/08 - 12/09 - 10/10 - 07/11 - 12/12

 

DOOPDATA WICHELEN

08/03 - 12/04 - 10/05 - 14/6 - 12/7 - 09/08 - 13/09 - 11/10 - 8/11 - 13/12

 

DOOPDATA LEDE

15/03 - 19/4 - 17/05 - 21/6 - 19/07 - 16/08 - 20/09 - 18/10 - 15/11 - 20/12

 

DOOPDATA OORDEGEM

22/03 - 26/4 - 24/5 - 28/6 - 26/7 - 23/08 - 27/09 - 25/10 - 22/11 - 27/12

 

 

DATA DOOPSELVOORBEREIDING

22/02 - 29/03 - 25/04 - 06/06 - 04/07 - 01/08 - 05/09 - 03/10 - 31/10 - 05/12

 

 

GROOT-WICHELEN

Ook wie een doop wil aanvragen voor in Schellebelle of Wichelen leest eerst de info die u hogerop vindt bij 'Lede'. In Serskamp wordt er niet gedoopt. Iedereen kan vrij kiezen waar men z’n kindje laat dopen binnen het dekenaat Wetteren. 

De bisschoppen hebben voor het aanvragen van initiatiesacramenten (doop-eerste communie-vormsel) een nieuw aanvraagformulier gelanceerd. Dit kan echter niet online ingevuld worden.

U kan hiervoor - vanaf juni - terecht op het parochiesecretariaat te Lede, Nieuwstraat 8, tel.: 053 81 04 99 of secretariaat.lede@proximus.be

Het secretariaat is geopend

op dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 9u30 tot 12u00

en op donderdagnamiddag van 16u00 tot 19u00.

De pastoor is elke week aanwezig op het secretariaat (pastorij) in Wichelen op dinsdagnamiddag van 17.00 u tot 18.00 u.