Doopsel

U bent hier

De verrezen Heer gaf zijn leerlingen de opdracht mee: “Ga en maak alle volkeren tot mijn leerling; doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest." (Mt 28, 19) Het doopselsacrament: bevestiging van ons christen-zijn In het doopsel worden we ‘opnieuw geboren uit water en heilige Geest’, zoals Jezus uitlegt aan Nicodemus (Joh 3). In Christus worden we ‘herboren tot kind van God’ waardoor we terecht God mogen aanspreken met ‘Abba, Vader’ in het Onze Vader. Door het doopsel treden we ook binnen in de gemeenschap van de kerk. We worden lid van één grote familie van broeders en zusters, Gods gezin. Het belangrijkste symbool in de liturgie van het doopsel is water. Water bevrucht en water doodt, het brengt tot leven en doet verdrinken. Die twee brandpunten zijn ook aanwezig in het doopsel. We zeggen ja tegen het leven in Christus en treden toe tot de kerkgemeenschap, maar er klinkt ook een krachtig ‘neen’ tegen de zonde en de machten van het kwaad. Dit wordt bijzonder duidelijk in de liturgie wanneer het witte doopkleed wordt aangetrokken. De gedoopte krijgt te horen: “Bekleedt u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper.” (Kol 3, 9-10)

 

Lede - wichelen

Beste ouders,

Het is een goede gewoonte dat christelijke ouders hun kindje laten dopen.

In de eerste Kerk kende men vooral de volwassendoop.

Mannen en vrouwen waren onder de indruk van de levenswijze van de eerste christenen , hun liefde , hun vriendschap, hun vreugde, hun geloof…

Ze wilden ook bij die groep horen.

Daarvoor legden ze een lange weg af. Ze volgden catechese. Hier kregen ze uitleg over de boodschap van Jezus, over de tien geboden, over de 7 sacramenten, over het christelijk bidden, over de zeven werken van barmhartigheid, over de zorg voor armen en zieken.

 

Gewoonlijk werden de ‘doopleerlingen’ in de paasnacht gedoopt.

Later wilden gelovige ouders ook hun kinderen laten dopen.

Peter en meter beloven samen met de ouders om dit kindje te begeleiden op zijn gelovige levensweg.

 

We plannen een bijeenkomst met de ouders kort voor de eigenlijke doop.

Door de coronamaatregelen is dit tijdelijk opgeheven.

 

DOOPAANVRAAG:

Graag twee maanden vooraf via het secretariaat: secretariaat.lede@proximus.be of 053/810499

 

Nieuwe regeling vanaf 1 december 2020:

In de O.L.V-parochie Lede-Wichelen is er dan nog één priester en zijn er 

2 diakens.

Daarom hebben we deze regeling uitgewerkt:

 

2de zondag van de maand: doop in Lede om 12 uur stipt.

 

3de zondag van de maand: doop in Wichelen om 11 uur stipt

 

4de zondag van de maand: doop in Lede om 12 uur stipt

 

Er kan altijd een doopsel aangevraagd worden in de eucharistievieringen op zaterdagavond of op zondag.

 

We heten jullie ouders, peters en meters, familie en vrienden altijd van harte welkom op onze eucharistievieringen op zaterdagavond of op zondag.

Door uw aanwezigheid groeit en bloeit onze plaatselijke Kerk tot een blije groep christenen die Jezus zich droomde.

 

Pastoor Antoon 

Diakens Raymond en William