Doopsel

U bent hier

De verrezen Heer gaf zijn leerlingen de opdracht mee: “Ga en maak alle volkeren tot mijn leerling; doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest." (Mt 28, 19) Het doopselsacrament: bevestiging van ons christen-zijn In het doopsel worden we ‘opnieuw geboren uit water en heilige Geest’, zoals Jezus uitlegt aan Nicodemus (Joh 3). In Christus worden we ‘herboren tot kind van God’ waardoor we terecht God mogen aanspreken met ‘Abba, Vader’ in het Onze Vader. Door het doopsel treden we ook binnen in de gemeenschap van de kerk. We worden lid van één grote familie van broeders en zusters, Gods gezin. Het belangrijkste symbool in de liturgie van het doopsel is water. Water bevrucht en water doodt, het brengt tot leven en doet verdrinken. Die twee brandpunten zijn ook aanwezig in het doopsel. We zeggen ja tegen het leven in Christus en treden toe tot de kerkgemeenschap, maar er klinkt ook een krachtig ‘neen’ tegen de zonde en de machten van het kwaad. Dit wordt bijzonder duidelijk in de liturgie wanneer het witte doopkleed wordt aangetrokken. De gedoopte krijgt te horen: “Bekleedt u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper.” (Kol 3, 9-10)

 

Lede

Jaarlijkse laten honderden koppels hun kindje dopen. De motivering daarvoor kan nogal uiteenlopend zijn... In onze parochie brengen we ouders die hun kindje willen laten dopen samen om hen voor te bereiden op die belangrijke gebeurtenis in het leven van hun kindje en van henzelf. Deze doopvoorbereidingsnamiddag gaat door in de pastorij (Nieuwstraat 8, Lede) om 14.00 u de eerste zaterdag van de maand waarin het kindje wordt gedoopt. Op het programma: korte kennismaking met elkaar; uitleg rond de betekenis en symboliek van het doopsel zelf en het verloop van de doopviering, eerste afspraken rond de eigenlijke viering en het boekje, en de verwachtingen die we daarbij hebben naar de ouders toe. De namiddag wordt begeleid door een van de doopcatechisten. Naast de vaste teksten is er keuze wat betreft verwelkoming, schriftlezing - evangelie, voorbeden, geloofsbelijdenis en doopbeloften. Voor een doopviering van meer dan één kindje vragen we de ouders hun keuze te overleggen met de andere ouders tijdens de doopcatechese. De ouders zorgen zelf voor hun gepersonaliseerd boekje. De ouders brengen het aantal boekjes mee die nodig zijn voor hun eigen familie. Er is ook de mogelijkheid het standaardboekje van de kerk te gebruiken. Zie eveneens onderstaande link onder 'Extra informatie'. Het aantal dopelingen in een viering hangt af van de aanvragen voor die dag, en is maximaal vier. Ook in een gezamenlijke viering worden kindjes apart gedoopt; In een gezamenlijke viering zit iedereen per familie; De beloftes van ouders, peters en meters worden afzonderlijk per dopeling uitgesproken; Gehuwde koppels brengen hun trouwboekje mee. De kerk voorziet een standaard doopkaars. Je mag eventueel zelf een gepersonaliseerde kaars aankopen. De familie maakt het aantal boekjes nodig voor de eigen familie en voorziet ook een extra exemplaar voor de voorganger. De definitieve samenstelling van het doopboekje kan pas gebeuren na de doopvoorbereiding. Er zijn standaardboekjes aanwezig in de kerk voor families die geen eigen boekje maken.

 

DOOPDATA :

Er kan in elke eucharistieviering iedere zondag, een doopmoment aangevraagd worden in elke kerk van onze parochiale Eenheid. De familie wordt daarbij uitgenodigd om vooraan te zitten.

Gezamenlijke doopvieringen:

In januari 2018 zijn er geen gezamenlijke doopvieringen!

Zondag 4 februari - LICHTMISVIERING voor alle ouders en kinderen met een dopeling het afgelopen jaar.

Zaterdag 3 februari - bijeenkomst in de pastorij (nieuwstraat 8) om 14.00 u met een doopcatechist(e)

Zondag 11 februari - LEDE om 11.30 uur

Zondag 18 februari - OORDEGEM om 11.15 uur

Zondag 25 februari - SMETLEDE om 11.30 uur

Zaterdag 3 maart - bijeenkomst in de pastorij (nieuwstraat 8) om 14.00 u met een doopcatechist(e)

Zondag 11 maart - LEDE om 11.30 uur

Zondag 18 maart - OORDEGEM om 11.15 uur

Zondag 25 maart - IMPE/SMETLEDE of WANZELE om 11.30 uur

Zaterdag 7 april - bijeenkomst in de pastorij (nieuwstraat 8) om 14.00 u met een doopcatechist(e)

Zondag 15 april - LEDE om 11.30 uur

Zondag 22 april - OORDEGEM om 11.15 uur

Zondag 29 april - IMPE/SMETLEDE OF WANZELE  om 11.30 uur

Zaterdag 5 mei - bijeenkomst in de pastorij (nieuwstraat 8) om 14.00 u met een doopcatechist(e)

Zondag 13 mei - LEDE om 11.30 uur

Zondag 20 mei - OORDEGEM om 11.15 uur

Zondag 27 mei - IMPE / SMETLEDE of WANZELE om 11.30 uur

 

 

 

 

GROOT-WICHELEN

Ook wie een doop wil aanvragen voor in Schellebelle of Wichelen leest eerst de info die u hogerop vindt bij 'Lede'. In Serskamp wordt er niet gedoopt. Iedereen kan vrij kiezen waar men z’n kindje laat dopen binnen het dekenaat Wetteren. 

De bisschoppen hebben voor het aanvragen van initiatiesacramenten (doop-eerste communie-vormsel) een nieuw aanvraagformulier gelanceerd. Dit kan echter niet online ingevuld worden.

Wie een doop wenst aan te vragen, doet dit minstens 2 maanden op voorhand.

U kan hiervoor terecht op de pastorij te Wichelen, op maandag tijdens het spreekuur tussen 17 uur en 19u30. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken, u komt langs wanneer het u past. In het parochieblad en in de rubriek 'kalender', vindt u terug wanneer er geen spreekuur is.

Eén van de ouders wordt verwacht voor de doopcatechese (de eerste zaterdag van de maand waarin uw kindje gedoopt wordt), dit op de pastorij te Lede, Nieuwsstraat 8 om 14 uur. Daar verneemt u meer over de doopviering en het doopboekje.

Volgens het kerkelijk recht (canon 873 en 874) is één meter of peter voldoende, er mogen er natuurlijk van elks 1 zijn of 2 meters of 2 peters, maar deze moeten wel minstens 16 jaar zijn en zelf de drie initiatiesacramenten hebben ontvangen: peter/meter moeten dus gedoopt en gevormd zijn en het sacrament van de eucharistie hebben ontvangen.

 

DOOPMOMENTEN:

Schellebelle St Jans Onthoofding: 2de zaterdag van de maand om 15.45 (max 2 dopelingen per viering)

13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni, 14 juli, 11 augustus, 8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december 2018.

Wichelen St Gertrudis: 2de zondag van de maand om 11:30 (max 2 dopelingen per viering)

14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli, 12 augustus, 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december 2018.