Eerste communie

 

De voorbereiding op de eerste communie gebeurt in samenwerking met de scholen. De viering heeft plaats in de kerk van de parochie waar de school gevestigd is. De datum verschilt van parochie tot parochie.

 

De eerste communie is geen schoolviering maar een viering binnen de parochie en de kerkgemeenschap. Een eerste communie is geen overgang van kleuter naar eerste leerjaar en zeker geen optreden. Het is de eerste volle deelname aan de eucharistie, waarbij het ontvangen van de communie belangrijk is voor de kinderen. Vandaar dat het ook zinvol is dat er een actieve participatie is van groot en klein … en centraal staat steeds Jezus Christus. Hij is het die onder ons komt waar we in Zijn naam samen zijn.

 

Eerste communie 2018

Eerste Communievieringen vinden plaats op :

  • zaterdag 5 mei om 15.00 uur :  Wanzele
  • zondag 6 mei om 08.45 uur   :  Smetlede
  • zondag 6 mei om 10.15 uur   :  Oordegem
  • donderdag 10 mei om 09.00 uur : Impe
  • donderdag 10 mei om 09.00 uur en 10.30 uur : Lede

 

EERSTE COMUNNIE GROOT-WiICHELEN

dinsdag 1 mei 2018

om 9 uur te Schellebelle (voor de scholen van Bruinbeke en Schellebelle)

om 11 uur te Wichelen (voor de scholen van Serskamp en Wichelen)

Beste ouders,

in de loop van het schooljaar wordt aan uw kind de kans geboden om deel te nemen aan de eerste communie, die zal plaatsvinden op 1 mei.

Zoals u wellicht weet, moet wie het sacrament van de Eucharistie wil ontvangen, gedoopt zijn binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Werd uw kind gedoopt buiten de traditie van de Rooms Katholieke Kerk? Bij voorbeeld door rent-a-priest, de Goede Herder, of een ander religiebureau, dan moet uw kind eerst de overstap maken naar de Rooms Katholieke Kerk, dit gebeurt door (via de pastoor) toelating te vragen aan de bisschop. Tijdens een viering op zondag, wordt dan uw kind opgenomen in de Katholieke Kerk. U kan hiervoor contact opnemen met de pastoor, die u kan bereiken tijdens het spreekuur op de pastorij te Wichelen, iedere maandag tussen 17 u. en 19u30, tenzij anders aangegeven in het parochieblad.

U hoeft natuurlijk niet te wachten tot 1 mei om uw kind kennis te laten maken met de parochiekerk, graag nodigt de parochieploeg u uit, om nu reeds uw kind kennis te laten maken met de parochiegemeenschap die samenkomt om eucharistie te vieren. Zoals u weet is de weekendviering in Schellebelle op zaterdag om 17 uur en te Wichelen op zondag om 10u30, weet dat u er welkom bent, zeker op bijzondere dagen zoals Kerstmis, Lichtmis, Aswoensdag, Palmzondag en Pasen. De kinderen die zich voorbereiden op hun eerste communie worden ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de 'kindernevendienst', iedere eerste zondag van de maand (vanaf oktober) in de Sint-Gertrudiskerk te Wichelen.

Namens de parochieploeg van groot-Wichelen: van harte welkom!