VORMSELCATECHESE: DE 7 SACRAMENTEN 16 FEBRUARI 2019

19/02/2019

Op zaterdag 16 februari legden de vormelingen in de kerk een traject af langs de 7 sacramenten. Zeven mensen gaven daarbij uitleg bij deze heilige handelingen van de kerk. Het werd een boeiende tocht langs doopsel - vormsel - eucharistie - huwelijk - priesterwijding - verzoening en ziekenzalving. We danken iedereen die één van de sacramenten voor zijn rekening nam met een boeiende uitleg. Een extra dank je wel voor de drie vrijwilligsters die het doopsel - huwelijk en ziekenzalving bemanden, om erbij te willen zijn.

De viering daarna kreeg als thema: ‘Liefhebben met je hart’ mee. Ook dit werd weer een deugddoende viering.