De vreugde voert ons naar dit huis :  Geloofstocht in de kerk van Wichelen

Het kerkgebouw is meer dan een museum waar je waardevolle voorwerpen kan bewonderen.

Christenen bouwden kerken om hun geloof te vieren, om met gelijkgezinden samen te komen en te bidden.

We zingen dit heel mooi uit in het lied ”De vreugde voert ons naar dit huis” Z.J.754:

“De vreugde voert ons naar dit huis

waar ’t woord aan ons geschiedt.

God roept zijn naam over ons uit

en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang

de stormen heeft doorstaan,

waar nog de wolk gebeden hangt

van wie zijn voorgegaan.

Dit huis dat alle sporen draagt

van wie maar mensen zijn,

de pijler die het alles schraagt,

wilt Gij die voor ons zijn?”

 

We helpen je in deze tocht door de kerk van Wichelen. Af en toe sta je stil bij enkele vragen.

 

De kerk van Wichelen werd ingewijd door Mgr. Bracq, bisschop van Gent, op 28 juli 1873.

De toren van de kerk is vanop grote afstand zichtbaar met hoogte 47 meter.

De kerk is gebouwd in neo-gotische stijl. De spitsbogen wijzen naar boven, naar de wereld van God. Hun hoogte doet de bezoeker stil worden en nodigt uit tot een moment van bezinning.

De kerk van Jezus is gegrondvest op het fundament van de 12 apostelen.

Veel kerken tellen daarom 12 zuilen (in het lied worden ze pijlers genoemd). Hier hebben we 10 volledige en 4 halve zuilen, samen 12.

 

Twee belangrijke apostelen: Petrus en Paulus

Aan de preekstoel en aan het zijaltaar rechts van Marculphus zien we de afbeeldingen van Petrus en Paulus.

Zij waren de eerste verkondigers van ons geloof.

Petrus zei: “We kunnen niet zwijgen over Jezus...” (Hand.4,20).

Durven wij getuigen van ons geloof in de verrezen Heer?

Paulus schreef vele brieven. 

Proberen wij toe te passen wat hij schreef aan de christenen van Filippi:

“Verheug u in de Heer ten allen tijde, uw VRIENDELIJKHEID moet bij alle mensen bekend zijn…” (Fil.4,4)

 

Twee belangrijke vrouwen: Theophanu en Gertrudis

In onze kerk vinden we een mooi beeld en een vaandel van de heilige Gertrudis.

Gertrudis werd in 626 geboren als dochter van Pepijn van Landen en de heilige Ida van Nijvel en was de zus van de heilige Begga van Andenne die haar een godsvruchtige opvoeding gaven.

In 640 stichtte haar moeder, die inmiddels weduwe was geworden, een dubbelklooster op het landgoed in Nijvel: één voor de mannen en één voor de vrouwen. Gertrudis werd benoemd tot de eerste abdis en haar moeder plaatste zichzelf als eenvoudige zuster onder haar leiding.

Gertrudis was zeer vertrouwd met de Heilige Schrift en blonk uit in de kennis van Gods woord – liet zelfs boeken uit Rome komen – en ze stelde alles in het werk om haar zusters bij te scholen.

Ze blonk ook uit in de naastenliefde en besteedde veel zorg aan armen en zwakkeren, zowel binnen als buiten het klooster. Haar dagen waren verdeeld in vasten en bidden en ze leefde in de grootste armoe maar liet in de buurt nieuwe kapellen, kerken, scholen en gasthuizen bouwen. Ze overleed op 17 maart 659, op de leeftijd van ongeveer 33 jaar en ligt begraven in de kerk van Nijvel..

Wat kan het voorbeeld van Gertrudis voor ons leven betekenen?

 

Buiten voor onze kerk zien we een prachtige muurschildering met keizerin Theophanu die Wichelen als bruidsschat kreeg.

“In het jaar 972 krijgt de Byzantijnse prinses Theophanu van haar toekomstige man en Duitse keizer Otto II als bruidsschat de prestigieuze abdij van Nijvel en al haar bezittingen. In de schitterende akte wordt Wichelen apart vermeld als bezit van de keizerin!! Waarom Wichelen toen belangrijk was, is niet geweten. 

Wichelen was geen vrije parochie , maar een parochie afhankelijk van een abdij: in dit geval de abdij van Nijvel. Het Sint-Gertrudiskapittel had het patronaatsrecht over Wichelen. Dat betekent dat ze ook het recht had om de pastoor te benoemen.”

Zie: Roger De Knijf: Wichelen, de Kerk en ons leven’ ; uitgave heemkring Wichelen en Serskamp.

 

(Zie ook het boek van Dirk Callebaut en Hilde Deplanter: Keizer Theophanu in Wichelen.)

 

Twee altaren

In onze kerk zien we een mooi altaar vooraan: het hoofdaltaar. Tot voor het tweede Vaticaans concilie werd de eucharistie gevierd in de richting van Jeruzalem (het Oosten) en dus met de rug naar het volk.(Dit gebeurt nog bij de Orthodoxe christenen en is de oudste gebedsrichting!)

Nu vieren we de eucharistie aan het gewone altaar dat dichter bij de parochianen staat.

Het altaar werd door de bisschop geconsacreerd. Het is dan ook de bedoeling dat in deze ruimte  altijd stilte en grote eerbied van toepassing zijn!

 

Twee orgels

Ons pijporgel staat sinds 1872 in onze kerk en dateert van 1732.

We hebben ook een digitaal orgel dat zich in het koor bevindt.

Kerkmuziek, koorzang en orgelspel hebben een voorname functie in de liturgie.

Ons parochiekoor o.l.v. Koen De Gussemé en onze organist Albert Van Steendam verzorgen  de liturgie op zon- en feestdagen.  Zowel voor uitvaarten als voor huwelijken zorgen we voor een waardige liturgie!

 

De doopvont

Onze doopvont dateert van de 16de eeuw.

In ons bisdom werd de laatste jaren veel aandacht aan besteed aan het sacrament van het doopsel.

Zie de publicatie :”Leven vanuit de doop” (gratis te krijgen op het secretariaat te Lede zolang de voorraad strekt) .

Onze diakens William en Raymond en onze pastoor Antoon zijn de bedienaars van het doopsel voor onze Onze-Lieve-Vrouweparochie.

 

Hoe kan ik meer leven volgens de genade van mijn doopsel?

 

De preekstoel

“Een preekstoel (meestal een bewerkte kuip op een voet) kwam pas in gebruik na het Concilie van Trente en de daaropvolgende provinciale synodes. Toen werd de pastoor opgedragen om op zon- en feestdagen daarop godsdienstonderricht te geven tijdens de mis. In de meeste parochies werd tijdens de eerste decennia van de 17e eeuw een preekstoel aangekocht.”  (zie Roger De Knijf: Wichelen, de Kerk en ons leven’ ; uitgave heemkring Wichelen en Serskamp ).

Vroeger gaf alleen de pastoor godsdienstonderricht. Nu hebben we onze catechisten:  Martine Van Leuven, Karine Luyten, Christel De Troch en Inge Derde die onze jonge mensen voorbereiden op hun vormsel.

Het vormsel is het sacrament van de H.Geest. Paulus schrijft hierover: ”..de vrucht van de Geest is liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelijkheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid.”(Gal5,22)

Kies drie “vruchten van de H.Geest” die je de komende dagen meer zal toepassen.

 

Het oordeel van koning Salomo

Het zou ons te ver voeren om alle belangrijke kunstvoorwerpen te bespreken. We bekijken wel nog de afbeelding van het oordeel van Salomo.

Je vindt deze mooie afbeelding vooraan rechts in de kerk.

Lees  1Kon.3,16-28. mocht je het verhaal niet meer kennen.

Hoe kunnen we in ons oordeel over anderen meer “wijsheid” brengen zoals Salomo?

 

De kerk van Wichelen is alle dagen toegankelijk (tot aan het brede touw).

 

Op volgende dagen is de kerk volledig open en krijg je de kans een mooie tentoonstelling te zien in de kerk en in de pastorie:

 

Zaterdag en zondag 2 en 3 september van 15 tot 18 uur.

Maandag 4 september van 11 tot 12.30

Zaterdag 9 en Zondag 10 september van 15 tot 18 uur.

 

Tekst: pastoor Antoon Barbé

Reageren kan op antoon.barbe@telenet.be

150 JAAR SINT GERTRUDISKERK
FEESTVIERING OP 10 SEPTEMBER.

Zoeken

Dekenaal nieuws