ADVENT EN KERSTMIS IN ONZE PAROCHIE ANNO 2020.

Ontelbare keren zijn bijbelverhalen uitgebeeld in schilderijen, glasramen en beeldhouwwerken. De kunst is een middel om het geloof te verkondigen.
In al onze kerkplekken plaatsen we binnenkort een mooie kerststal.
In de Martinuskerk van  Lede kan je daarbij een reproductie van een werk van de Duitse kunstenaar Egino Weinert bewonderen. Kom zeker een kijkje nemen! Egino Weinert maakte reeds vele eigentijdse kunstwerken rond bijbelse taferelen.
Meer info op:
https://www.eginoweinert.de
Helemaal rechts staat de “grote” adventsfiguur: Johannes de Doper.
In het evangelie van Johannes lezen we over hem:
“Ik ben zoals de profeet Jesaja het uitdrukt de stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg recht voor de Heer.” (Joh.1,23)
Centraal op het doek staat Maria met het Jezuskind, links staat Jozef.
De herders zien we onderaan links, de koningen en de ster van Betlehem zien we rechts van Maria.

De kunstenaar gebruikt levendige, felle en blije kleuren.
Hiermee wil hij het accent leggen op de VREUGDE van het geloof, op het LICHT en het nieuwe LEVEN dat Jezus bracht.

Hoe willen wij ons in deze advent op Kerstmis voorbereiden?
Hoe willen mij mensen van VREDE , VRIENDSCHAP en VREUGDE zijn in een verdeelde wereld?
Wat willen we doen voor de vierde wereld: de vele armen en behoeftigen in ons eigen land, waarvoor de actie Welzijnszorg onze aandacht vraagt? 

 

Alvast dank aan allen die helpen in de Vincentiusvereniging en in de voedselbedeling.
Pastoor Antoon en medewerkers.