BEELDEN VOOR DE ADVENT: "De stronk van Jesse'

In het weekend van 1 en 2 december begint de Advent. Deze sterke tijd naar Kerstmis toe, bereidt ons voor op de geboorte van Jezus.

 

De advent is een tijd die rijk is aan beelden en symbolen , gedichten en liederen,  zinvolle gebruiken en zeker aan mooie bijbelteksten.

In Jesaja11,1-10 lezen we de bekende tekst:”In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï, een scheut aan zijn wortels zal vruchten dragen…” (Isaï=Jesse)

Deze tekst heeft kunstenaars van alle tijden geïnspireerd. We kennen hem van liederen uit Zingt Jubilate:

In Z.J.115 ‘De nacht loopt ten einde’: in strofe 4 zingen we: “Zie naar de boom die leeg en naakt in weer en wind te schudden staat; de lente komt, een twijg ontspruit, zijn oude takken lopen uit..”

In Z.J. 121: ‘O kom, o kom Immanuel‘ in strofe 2 klinkt de toon ernstiger: “O kom Gij wortel Isaï, verlos ons van de tirannie, van alle goden dezer eeuw.”

 

Het motief van de stronk of wortel van Jesse was in de Middeleeuwen een motief dat dikwijls werd gebruikt in de kunst der miniaturen, in schilderijen en andere. Onderaan ziet men Jesse of Isaï die slaapt, uit hem ontspringt een boom wiens takken het ganse kunstwerk vullen. Ook voorgesteld wordt de zoon van Jesse: koning David en diens zoon Salomo. Heel duidelijk wordt Maria voorgesteld en gans centraal Jezus zelf.

De voorspelling van Jesaja 11 zien we hier in vervulling gaan in de persoon van Jezus zelf. Hij is de Messias die vervuld is van Gods Geest, Hij brengt vrede en gerechtigheid. Ook de dieren delen in deze paradijselijke  vrede.

 

Het visioen van Jesaja blijft ons fascineren. Anderzijds is het een onvervulde droom in de harde wereld van nu met zijn miljoenen vluchtelingen, met de angst voor aanslagen en terreur, met het ongeloof en het “apatheïsme”.

Het beeld van de stronk toont ons, dat daar waar wij alleen dood en ondergang zien, het leven in alle stilte aan het ontkiemen is.

God kiest het kleine en geringe om daaruit iets groot te laten groeien.

Hij kiest de jonge en onervaren zoon van Jesse: David, die koning zal worden,

Hij kiest de onbekende Maria tot moeder van zijn zoon…

Het beeld van de wortel is een teken van hoop en vertrouwen op God want “voor God is niets onmogelijk” (Lc.1,37).

 

Weet je welke boom de diepste wortels heeft?

Het is een vijgenboom die in Zuid-Afrika groeit, hij doet er vele jaren over om met zijn wortels een diepte van 120 meter te bereiken.

De advent is een tijd om “naar de diepte te gaan”, stil te worden, te bidden voor de adventskrans, deel te nemen aan de zondagseucharistie, te zoeken waar de ‘wortels’ van mijn leven als christen liggen en vooral de moed nooit op te geven:

“Een twijgje weerloos en ontdaan,

Zonder gestalte zonder naam.

Maar wie gelooft verstaat het wel, dat twijgje heet Emmanuel”

Z.J.115,5

 

Antoon Barbé