BENOEMING DIAKENS PAROCHIE LEDE-WICHELEN

De diakens William Van Driessche en Raymond Van Peteghem, leden van de dekenale equipe van het dekenaat Wetteren en verbonden aan de parochie in Lede/Wichelen, ontvingen op 17 juli eigen accenten binnen hun diaconale opdracht.

Diaken William Van Driesschevindt zijn specifiek diaconaal engagement als vrijwilliger in WZC De Molenkouter in Wichelen, doet aan huiswerkbegeleiding via OCMW in Wichelen en werkt mee in het project ‘Babyloni√ę’ waar anderstaligen Nederlands leren.

In de verkondiging en de liturgie verzorgt hij tweemaal in de maand de homilie, werkt mee in het doopseltraject en is bereid voor te gaan in uitvaarten en huwelijken met gebedsdienst. Hij wordt lid van de parochieploeg en neemt deel aan het werkoverleg onder de vrijgestelden binnen de parochie.

Diaken Raymond Van Peteghemvindt zijn specifiek diaconaal engagement als co√∂rdinator en trekker van het Martinushuis waar een welzijnsschakel is gehuisvest en voedselondersteuning plaatsheeft.

In de verkondiging en de liturgie werkt hij mee in het doopseltraject en is beschikbaar voor uitvaarten en huwelijken met gebedsdienst. Hij is proost van Okra en zorgt voor Samana groepen voor Wanzele, Lede en Impe. Hij wordt lid van de parochieploeg en neemt deel aan het werkoverleg onder de vrijgestelden binnen de parochie.