Nieuw Bijbels Leerhuis - evangelie van Matteüs
THUISKOMEN BIJ DE REDEVOERINGEN VAN JEZUS IN HET EVANGELIE VAN MATTEÜS.

Eind november 2022 start het A-jaar in het zondagslectionarium. We lezen dan voornamelijk uit het evangelie volgens Matteüs. Daarom stellen we het Bijbels Leerhuis 2022-23 in het teken daarvan. Typisch voor Matteüs zijn de vijf grote redevoeringen waarin hij Jezus’ woorden op een indringende manier aan ons presenteert. We horen er ook echo’s van de christengemeenschappen uit Matteüs’ tijd. Om Jezus beter te leren kennen willen we deze redevoeringen samen lezen.

 

VOOR WIE EN WAT IS EEN BIJBELS LEERHUIS

Het Leerhuis heeft een brede groep deelnemers voor ogen: beginners, maar ook mensen met ervaring. Met open hart en geest de Schrift beluisteren is voor iedereen een grote uitdaging. De bedoeling is om de evangelieperikopen te ontsluiten door hen te plaatsen in de ruimere context van de Schrift, de liturgie, de spirituele traditie van de Kerk en van ons eigen leven.

 

HOE VULLEN WE DAT IN ?

Het Bijbels Leerhuis omvat zeven beurten in de lokale gemeenschap (ongeveer één per maand) die telkens een tweetal uur duren. Ze zijn opgebouwd rond lectuur, impuls, uitwisseling en gebed. Die zeven beurten worden omkaderd met een diocesane startavond in september en een slotavond in juni.

CCV-medewerkers uit verschillende bisdommen hebben deze bijeenkomsten voorbereid en ondersteunen de parochies die een Leerhuis inrichten.

 

TWEE OMKADERENDE BIJEENKOMSTEN

Aan het begin en het einde van het Bijbels Leerhuis brengen we alle deelnemers uit het bisdom samen om dit traject samen in te zetten of af te sluiten.

We nodigen jullie hiervoor uit in het Sint-Baafshuis (Biezekapelstraat 2, Gent) telkens om 19u30 en op volgende data:

 • dinsdag 20 september 2022 -  Startbijeenkomst
 • dinsdag 6 juni 2023 - Slotbijeenkomst

 

 DATA IN ONS DEKENAAT WETTEREN (telkens op de 3de dinsdag van de maand)

 • dinsdag  18 oktober 2022
 • dinsdag 15 november 2022
 • dinsdag 20 december 2022
 • dinsdag 17 januari 2023
 • dinsdag 21 maart 2023
 • dinsdag 18 april 2023
 • dinsdag 16 mei 2023

 

Deze avonden gaan door op de dekenij

(Markt 18 te Wetteren)

telkens van 20 tot 22 uur.

 

INSCHRIJVING

Inschrijven kan, tot 13 september, bij: Karolien Buysse - 0472 36 82 27 - karolien.dekenaatwetteren@gmail.com

Bij inschrijving vermeld je volgende gegevens:

 • jouw naam en adres
 • jouw mailadres of andere contactgegevens

Deelnameprijs: 40 euro. Overschrijven op rekeningnummer: BE 96 7390 1502 5705 (Pastorale dekenale vzw van het dekenaat Wetteren), met vermelding “bijbels leerhuis + naam deelnemer”

De inschrijving is pas definitief na storting.

Meer informatie op onze website: https://www.kerknet.be/dekenaat-wetteren

 

 

 

 

Zoeken

Dekenaal nieuws