BROEDERLIJK DELEN IN ONZE PAROCHIE

In de campagne van dit jaar werkt Broederlijk Delen rond honger. We weten ondertussen dat meer dan 800.000 mensen in de wereld hongerlijden. De grote meerderheid, 90 %, zijn mensen met een chronisch voedseltekort. Daartegenover staat dat wij in Vlaanderen te veel eten en tonnen voedsel verspillen. Elke Belg gooit jaarlijks 365 kg voedsel in de vuilbak.

Ook in de parochie doen we mee aan de campagne. Het centraal symbool tijdens de vasten is een eetbord. Een leeg eetbord.  Duidelijker kan het onrecht van honger niet gesymboliseerd worden. En het is universeel: wereldwijd gebruiken mensen immers borden om er voedsel op te leggen en te eten.

Wellicht hebben jullie de borden met aswoensdag en het voorbije weekend al zien staan in onze kerken. Elke week krijgen we een ander thema op ons bord.

En daar blijft het in onze parochie niet bij. We zetten ons ook daadwerkelijk in om de mensen in Oeganda en elders in de wereld een gevuld bord te bezorgen.

In Smetlede gaat de solidariteitsmaaltijd door in het Veerleheem op zondag 11 maart. De week nadien op 18 maart, steken ook de vormelingen een tandje bij om van het Solidariteitsontbijt in Lede in de refter van het Sint Maarten College een succes te maken. En ook in Oordegem steken de vormelingen een handje toe om op zondag 25 maart (palmzondag) een solidariteitsontbijt aan te bieden vanaf 09.00 u in de kerk.

Alle parochianen zijn alvast van harte welkom op één van de activiteiten. Hierbij nog enkele sfeerfoto’s van vorig jaar.

In het weekend van 10 en 11 maart bieden de vormelingen voor het solidariteitsontbijt in Lede in de kerk de kaarten te koop aan.