De Onze-Lieve-Vrouweparochie was één van de eerste parochies in het Bisdom Gent om na de lock-down te herbeginnen met wekelijkse kerkdiensten.

We zijn in onze kerkplekken de coronamaatregelen al goed gewoon en zijn blij dat we eindelijk met meer dan 15 mensen de eucharistie kunnen vieren.

Veel uitleg over de coronamaatregelen hoeven we dan ook niet meer te geven, maar het is misschien wel goed de protocolregels te herhalen waarop de kerkdiensten in onze parochie Lede-Wichelen worden georganiseerd:

 

Uittreksel uit de nieuwe protocollen voor de kerken:

1.         Toegelaten aantal personen, social distancing
 

Het aantal toegelaten personen wordt vastgelegd door elke lokale gemeenschap.

Bij het vastleggen van dit aantal spelen volgende cumulatieve criteria:
- afstand van 1,5 meter. Personen uit hetzelfde gezin mogen samen zitten.
- maximum 100 en vanaf 1 juli maximum 200  personen voor het gebouw, onafhankelijk van het aantal ruimtes.

Dit aantal personen kan verdeeld worden tussen de verschillende ruimtes van het gebouw.

Van dit maximum zijn uitgezonderd:
- kinderen tot en met 12 jaar,  

- de voorganger 
Fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden.  
 

2.         Muziek, zang, sprekers (niet bedienaar der eredienst

Gezangen maken inherent deel uit van elke (ere)dienst.

De koorleden of voorzangers dienen te zingen met het mondneusmasker op en mits zij onderling de afstand van 1,5 meter respecteren OF zonder mondneusmasker en mits zij onderling de afstand van 3 meter respecteren. Er moet een afstand van minstens 5 meter tussen het koor/de voorzanger(s) en de aanwezigen zijn*.

Bovengenoemde afstanden kunnen vervangen worden door het gebruik van een plexiglazen wand van minstens 1,8m hoog.
De andere aanwezigen houden ook tijdens het zingen hun mondneusmasker op.

Blaasinstrumenten zijn niet toegelaten. Gebruik van het orgel is wel toegelaten.
Ook voor sprekers (prediking, dienstleiding, lector, verantwoordelijke voor de homilie) kan het mondkapje worden vervangen door een afstand met de aanwezigen van 5 m en van 3 m onderling of een plexiglazen wand hoger dan 1,8 m.

3.         Mondneusmaskers, schoonmaak, handontsmetting
Mondneusmasker is verplicht voor alle aanwezigen vanaf 12 jaar, zowel als men zit, als wanneer men in beweging is.  

Er worden aan de ingang en op verschillende plaatsen voldoende middelen voor de handhygiëne ter beschikking gesteld.

Ruimtes worden maximaal verlucht (verse lucht en/of interne ventilatie).

Rituelen of symbolische handelingen waarbij voorwerpen worden doorgegeven of door meerdere personen moeten worden aangeraakt zijn niet toegelaten.
Er wordt een aparte microfoon, spreekstoel en stoel (afwasbaar) voorzien, die enkel door de bedienaar wordt gebruikt.

Indien andere sprekers zijn voorzien, krijgen die een eigen micro, spreekstoel en stoel, behalve indien ze onder hetzelfde dak wonen.

Alle sprekers zorgen voor eigen teksten.  
Huwelijk: De ringen worden op voorhand klaargelegd en enkel vastgenomen door het bruidspaar.  
 

Lees de volledige tekst op:

https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/persbericht/protocol-voor-de-erediensten-binnen

 

Er is uiteindelijk maar één boodschap: IEDEREEN WELKOM !

 

Sint-Gertrudiskerk Wichelen
Update 12 juni 2021.

Zoeken

Dekenaal nieuws