DANKT, DANKT NU ALLEN GOD.

Beste vrienden,

Ik vind geen betere woorden om iedereen te bedanken dan de woorden uit het lied 585: Dankt,dankt nu allen God..

 

In de eerste strofe zingen we: ”die grote dingen doet”…

Inderdaad, ik ben heel blij dat met mijn aanstellingsviering alles 

zo goed is verlopen.

We hadden schrik dat de overheid het aantal personen ging beperken tot 40. Wie zou dan mogen komen en wie niet?

Ik mocht het al dikwijls horen en lezen in de mails: ”Het was een mooie stemmige viering die iedereen een hart onder de riem stak..”

 

“Die eeuwig rijke God moog’ons een vrij en vrolijk hart geven…”

Phil Bosmans zegt het anders:

“Humor en geduld zijn de twee kamelen waarmee ik door alle woestijnen ga..”

Dezer dagen hebben we meer dan anders geduld nodig: geduld in deze coronacrisis waaraan geen einde lijkt de komen, geduld met onszelf en onze huisgenoten.

 

Ik dank iedereen die aan deze aanstellingsviering op zondag 25 oktober heeft meegewerkt.

Ik dank zoveel mensen die bouwen aan de Kerk van God.

Ik dank in het bijzonder onze bisschop Lode, onze deken Yvan, onze diakens, onze kerkfabrieken, centrale kerkbesturen, secretariaat, parochieploeg, telefoondienst voor de reservaties , lectoren en kantoren, gebedsleiders en assistenten bij de uitvaart, onthaal, organisten, priesters-emeriti, zangers, koorleden, katholieke scholen en jeugdbewegingen, ik dank zovele andere personen en verenigingen ..ik dank zij die zorgen dat de kerk er altijd kraaknet bijligt.. zij die de bloemen schikken..

We danken zeker de burgerlijke overheid voor hun steun.

Ik dank ook zoveel mensen die er niet konden bijzijn maar die ons steunden met hun gebed.

Ik dank zeker  voor de vele kaartjes en attenties.

Ik dank zeker voor de zeer mooie toespraken van Geert, Octaaf en Inge.

Een grote dankviering met receptie staat later nog op het programma, misschien de laatste zondag van de noveen, of de dag dat het orgel van de kerk van Lede wordt ingewijd.

 

Ik eindig met een tekst van Franciscus van Sales:

“Bewaar een geest van heilige vreugde,

Heilige vreugde die je probeert uit te stralen

over al je woorden en daden.

die vreugde zal anderen troosten

en zo zullen meer mensen God verheerlijken”.

Nogmaals dank: Pastoor Antoon