DANKWOORD.

U bent hier

E.h.Antoon Barbé dankt iedereen voor de vele kaartjes,brieven,mails,telefoons en persoonlijke gelukwensen

ter gelegenheid van zijn benoeming tot pastoor van de O.L.V-parochie Lede-Wichelen. 

Het doet deugd te beseffen dat veel mensen blij zijn met de aanwezigheid van een priester in hun midden.

Ik ben blij dat ik kan rekenen op de medewerking van zoveel gelovigen en dat ik ook kan rekenen op hun gebed.

Zorgen we samen voor een blije,hartelijke Kerk.

Zoals Paulus zegt: "Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn.." (Fil.4,5).

De aanstelling tot pastoor zal gebeuren door deken Yvan Stassijns 

op zondag 25 oktober in de eucharistie van 10.30 uur te Lede.

Meer info volgt later.

Antoon Barbé