DE EUCHARISTIEVIERINGEN TIJDENS CORONATIJDEN: VERTROUWD EN TOCH ANDERS

Voor wie nog niet de mogelijkheid had om in onze parochies een dienst bij te wonen, sommen we graag op wat anders is.  Ook al blijft de essentie van de eucharistievieringen dezelfde, corona zorgde immers voor enkele wijzingen :

 

  1. naam en telefoonnummer worden per kerkganger geregistreerd zodat bij besmetting eventueel gelinkt met de kerkdienst, iedereen onmiddellijk kan getraceerd en verwittigd worden;
  2. de handen worden ontsmet bij het binnenkomen;
  3. mondmaskers zijn verplicht tijdens de volledige dienst;
  4. iedereen zit op een door een steward toegewezen plaats om het kruisen met anderen tot een minimum te beperken;  iedereen houdt minstens anderhalve meter afstand.  De warme handdruk is vervangen door een enthousiast wuiven met de handen.
  5. er wordt niet gezongen omdat zingen voor een veel verdere luchtverplaatsing zorgt dan gewoon spreken;
  6. er zijn twee lezingen, met het voorlezen van de psalm tussen de lezingen en de allelluia voor het evangelie 
  7. Priester, diaken en lector hebben elk hun “eigen” microfoon en draaiboek; boeken en teksten worden niet doorgegeven;  ieder zorgt voor het eigen exemplaar;  ook door hen wordt het mondmasker gedurende de volledige duur van de mis gedragen, ook bij het voorlezen;
  8. de lector doet de belletjes rinkelen bij het Eucharistisch Hooggebed omdat er nog geen misdienaars toegelaten zijn
  9. er is in de OLV-parochie gekozen om nog geen communie uit te delen uit bezorgdheid voor besmettingen waardoor de hostie onrespectvol zou kunnen worden uitgereikt;
  10. rij per rij gaan we terug naar buiten.

Het kerkplein na de mis blijft een gezellige ontmoetingsplaats, de babbeltjes zijn enkel wat korter.

 

Dank aan allen die ervoor zorgen dat de kerkdiensten op zo een veilige manier kunnen gebeuren: leden van de kerkraad en stewards, maar ook de gelovigen die de regels opgelegd door de overheid, zo correct opvolgen waardoor tot op heden alles steeds rimpeloos kon verlopen.(ID)