DE VERERING TOT ONZE-LIEVE-VROUW VAN ZEVEN WEEËN LEDE.

Ooit was de verering tot Onze-Lieve Vrouw van Zeven Weeën van Lede bekend in de oude bisdommen van Kamerijk, Doornik en Terwanen. Nu is deze goed bekend in het bisdom Gent en zeker in Lede en omliggende gemeenten. Deze verering wordt het hele jaar door gedaan, enerzijds uit devotie, anderzijds om steun of voorspraak af te smeken. En wat belangrijks is om te weten, nu zeker in deze corona-epidemie,  is dat Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën van Lede ook aanroepen wordt tot het bekomen van uitzonderlijke gunsten. 

In oorsprong werd ze aanroepen tegen allerlei ongeneeslijke kwalen en  bij het genezen van een ziekte werd toen als dank een offerpenning, een gift in natura als offer geschonken. Zelfs het gewicht van een persoon of van een ziek lichaamsdeel werd als dank gegeven in de vorm van graan, vlas of zelfs in zilveren ex-voto‘s. Tegenwoordig doet men een kaars branden aan het beeld in de Sint-Martinuskerk.

 

De Sint-Martinuskerk is  the place to be als het gaat om de verering van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën. Het miraculeus beeld staat opgesteld boven het altaar in de Onze-Lieve-Vrouwbeuk waar men kan bidden en een kaars kan laten branden. Achteraan in deze beuk, in het gestoelte, is een relikwiehouder met een relikwie van het beeld aangebracht. Nu afgeschermd wegens het coronavirus.

Aangezien de verering voor dit beeld eeuwenoud is, is het ook niet verwonderlijk dat de devotie bij de bevolking diep ingebakken zit. Dit kan men  dagelijks zien aan de talrijk brandende kaarsen aan het beeld en aan de mensen die hun ommegang doen. Deze wordt zowel individueel als in familieverband of parochiaal gedaan waarbij men al biddend de ommegang doet langs de zeven kapellen. Aan ieder kapel houdt men even halt. Langs de route wordt het rozenhoedje gebeden en aan elke kapel één Onze Vader en zeven Wees Gegroeten met één Glorie zij de Vader. 

Aan de kapel van de Vijfde Wee of de “Grote Kapel” gaat men driemaal rond de kapel. Op het einde van de ommegang gaat men nog éénmaal rond de Sint-Martinuskerk en wordt er even halt gehouden aan de Calvarieberg. De ommegang zelf wordt beëindigd in de kerk met een verering van het miraculeus beeld en de zegening met de relikwie van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën.

 

Het hoogtepunt van de verering is de jaarlijkse noveen. Deze begint op de Drievuldigheidszondag en gedurende de daaropvolgende dagen van de noveen doen de bedevaarders hun ommegang  langs de kapellen. Sinds 1 mei 1954 start de noveen met de “Kaarskensprocessie” en eindigt ze op de laatste dag, ’s morgensvroeg, met de ommegang van de ruiters en hun paarden en ’s namiddags de Mariale Processie.

 

In 2000 gingen er nog ruim 1400 mensen mee in de “Kaarskensprocesie” met het beeld van de Zoete Nood Gods voorop. Deken Van Sande verwoordde dit als het wonder van Lede. “Van kindsbeen af zit het er bij de Ledenaars ingebakken. Eigenlijk is het een wonder. Zelfs mensen die je nooit in de kerk ziet, doen de ommegang. In de kerk is tijdens de noveen altijd volk … zelfs jonge mensen. Soms wat weggestopt, maar ze staan er wel”.

Het was ook in dat jaar dat in het processiecomité nadacht in welke vorm men  de processie nog ging laten doorgaan. De conclusie was dat de processie grondig vernieuwd moest worden en dat men een ervaren regisseur zou aanstellen. Er was dus werk aan de winkel. Men zou van de processie een tweejaarlijks gebeuren maken die dan  in de pare jaren zou doorgaan. In de onpare jaren zou er plaats gemaakt worden voor een Mariale gebedstocht .

De processie van 2001 was dus de laatste processie in oorspronkelijke vorm. Alles was goed voorbereid, maar door het slechte weer werd alles op de valreep afgelast. De vernieuwing zette zich wel door in de processie van 2002 en in 2003 ging de eerste Mariale gebedstocht door.

In 2010 was het de eerste maal dat men zich ging aankleden in “De Bron” voor de processie. Deze editie ging door in aanwezigheid van de pauselijk nuntius Mrg. Berloco. De processie was nog maar gestart of de regen deed goed zijn best. In deze processie gingen 14 priesters en 8 diakens mee.

In 2012 werd de tweejaarlijkse Mariale processie uit de noveen genomen en naar begin mei gezet. Dit is het tijdstip waarop het beeld, op 4 mei 1414, in Lede onthaald werd. Deze overzetting ging in Lede niet zonder slag of stoot want de meningen waren verdeeld. Deken De Leenheer nam de beslissing  om het Heilig Sacrament niet langer mee te dragen in de processie en deze wel over te brengen naar een processie, georganiseerd door de parochie met medewerking van het Broederschap van Zeven Weeën, op Sacramentszondag.

 

In 2014 werd 600 jaar Mariaverering in Lede gehouden met een grondige vernieuwing van de groepen in de Mariale processie en de aanwezigheid van verschillende Mariabeelden. Een groot succes. Na het jubeljaar werd beslist om de Mariaprocessie niet langer om de twee jaar maar om de vijf jaar te laten doorgaan. De volgende editie zou dan in 2019 doorgaan. Reeds in 2018 werd bekend gemaakt dat de Mariale processie plaats ging maken voor een moderne en eigentijdse massaproductie op de Markt in Lede. Deze werd goed bijgewoond en de appreciatie voor dit evenement was dan ook groot.  

 

Bart Van Langenhoven