DE VREUGDE VOERT ONS NAAR DIT HUIS.

Met deze hymne willen we op zondag 3 maart 2019de eucharistie aanvatten in de kerk van Lede, om 11u00. Het wordt een vreugdevolle dag voor de nieuwe parochie Lede/Wichelen.

Tijdens deze viering worden de leden van de parochieploeg door Deken Yvan Stassijns, in opdracht van onze bisschop, gezonden in hun engagement voor de nieuwe parochie, en dit voor een termijn van zes jaar..

Het is hun taak, om samen met pastoor Luc Engels, die als eindverantwoordelijke deel uitmaakt van de ploeg, de pastorale werking binnen de nieuwe parochie, aan te sturen, te begeleiden en te coördineren.

In overleg met de verschillende geloofsgemeenschappen moeten zij naar wegen zoeken voor een missionaire pastoraal, vanuit de overtuiging dat zij als Kerk geroepen zijn om Jezus Christus aan de wereld te verkondigen, met woorden en daden van liefde, vrede en verzoening.

In deze viering zal ook de naam van de parochie worden bekendgemaakt. Een naam die gekozen is uit 22 voorstellen die tussen 6 januari en 2 februari werden ingediend, en waarvoor de bisschop zijn goedkeuring moet verlenen.

Om de verbondenheid tussen de acht kerkplekken ( Impe, Lede, Oordegem, Schellebelle, Serskamp, Smetlede, Wanzele en Wichelen) te benadrukken zal er tijdens het weekend van 2 en 3 maart slechts EEN eucharistieviering zijn, deze van 11u00 in de kerk van Lede. Een aantal parochiekoren uit de onderscheiden geloofsgemeenschappen, hebben zich bereid verklaard om deze viering samen op te luisteren.

Er is dus geen eucharistie op 2 maart in Lede (17u00), Schellebelle (17u00) en Oordegem (18u30), noch op zondag te Wichelen (9u45).

Na de zendingsviering kunnen we elkaar ontmoeten, bij een drankje, achteraan in de kerk.

Laten wij, allen samen, wegen gaan van broederlijkheid, vrede en vreugde