EEN BESCHEIDEN NIEUWJAARSWENS.

Broeders en zusters,

Dank aan God, onze Vader die ons allen samenbrengt in het geloof aan Jezus Christus zijn Zoon en ons allen de mogelijkheid geeft om Hem te kennen door de gave van de Heilige Geest.

 

Het kind werd ons geboren in de vieringen die wij samen mochten vieren met de kerstdagen. Het waren warme vieringen, een blij samenzijn in verschillende kerkplekken, volle kerken waar de Heer ons zelf uitnodigde in de eucharistievieringen.

 

Vreugdevol en hoopvol was het om te zien hoe vanuit verschillende kerkplekken gelovigen aansloten bij de eucharistievieringen om het weerloze kind te aanbidden en te danken. 

Mijn oprechte dank hiervoor.

 

Dit alles kon maar werkelijkheid worden door de inzet van velen. Van stemmige versiering tot engelengezang, van kerststal tot kaarsje, van misdienaar tot organist, alles werd met zorg en ijver gebracht.

 

Het nieuwe jaar nodigt ons allen uit om het weerloze kind, Gods eigen kind, zijn rechtmatige plaats te geven, namelijk in het centrum van onze nieuwe parochie.

Stap voor stap krijgt deze nieuwe parochie vorm, er is nog een lange weg te gaan. 

We beginnen aan een nieuwe uittocht om op Gods woord eens te mogen thuiskomen bij Hem.

 

Ik hoop dat we samen de tocht durven aanvatten, loslaten wat geen vruchten draagt en alles in handen leggen van God, onze Vader.

 

Vrede en alle goeds

Luc, pastoor – moderator Onze Lieve Vrouw parochie LEDE/WICHELEN