EEN EIGEN-AARDIGE NOVEEN.

Beste parochianen,

in deze bijzondere tijd, die beheerst wordt door het COVID-19 virus is het niet zo verwonderlijk dat de noveen te Lede, beginnende op 5 juni, niet zal kunnen doorgaan, althans niet op de wijze zoals wij dit gewoon zijn.

Zo is er geen kaarsjesprocessie/geen sacramentsprocessie/het beeld van Onze-Lieve-Vrouw blijft ter plaatse bij haar altaar (en zal dus niet in het hoogkoor geplaatst worden).

 

Wat altijd en wel kan is het bidden van een noveen. Deze bijzondere gebedsvorm wordt door de katholieke kerk als waardevol en zinvol geïnterpreteerd.

 

Een woordje uitleg:

De kracht van gebed is herhaling. Als je je gebed diep tot in je ziel wil laten doordringen, maak je er best wat meer werk van. De traditie van onze heilige Moeder de Kerk voorziet in alles, dus ook in aangepaste gebedsvormen. Een van deze gebedsvormen is het noveen.

Een noveen bid je met een bijzondere intentie of om je op iets voor te bereiden. Het noveen bestrijkt negen opeenvolgende dagen en elke dag bid je een stuk van het noveen. Het is de gewoonte om op de eerste dag een noveenkaars te ontsteken, dat is een kaars die negen dagen lang dag en nacht blijft branden. 

“Toen ze de stad binnenkwamen, gingen ze naar de bovenzaal waar ze gewoonlijk verbleven: Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus van Alfeüs, Simon de Zeloot en Judas van Jakobus. Zij bleven allen trouw en eensgezind in gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers.” (Hand 1:13-14

Zo beschrijft Lucas in de Handelingen van de Apostelen hoe Jezus’ beste vrienden samen gedurende negen dagen onafgebroken bidden na zijn Hemelvaart. Vlak voordien drukt Hij hen nog op het hart “Ga niet uit Jeruzalem weg, maar blijf wachten op de belofte van de Vader die jullie van Mij hebben gehoord” (Hand 1:4) en inderdaad, de tiende dag ontvangen zij de Heilige Geest: het is Pinksteren! 

Dit apostolisch gebed heeft christenen ertoe geïnspireerd zich gedurende negen dagen in gebed voor te bereiden op een belangrijk feest of een bijzondere genade te vragen. 

 

Enkele voorbeelden. Het pinksternoveen is vanzelfsprekend gericht tot de Heilige Geest. Het kerstnoveen is bij ons minder bekend, maar heeft zelfs zijn neerslag in het getijdengebed met de negen zogenaamde O-antifonen en wordt opgedragen aan Onze-Lieve-Vrouw. Daarnaast staat het iedereen vrij een noveen te bidden tot een heilige naar keuze

Een typisch noveengebed bestaat uit een reeks van negen gebedsstonden, met smeekgebed, lofzang, bezinnende teksten en meditatie.

Het gebed is deel van het levende geloof van de kerkgemeenschap. Er is dus geen ‘officiële versie’ van het noveen, maar een overvloed van verschillende versies, voor uiteenlopende gelegenheden en gericht tot een hele reeks van heiligen.

 

Praktisch betekent dit voor onze noveen:

  • De kerk te Lede zal in de periode van 5 juni t.e.m.14 juni steeds open zijn van 8u tot 22u.
  • Er zal een gebedskaart liggen om de noveen te bidden. Heel in het bijzonder kan er gebeden worden voor de crisis waarin wij ons bevinden.
  • Er zal een “button” verkrijgbaar zijn om op de kleding vast te maken, deze herinnert er ons aan om 1,5m afstand te houden van elkaar.
  • Er worden geen verkopen gedaan van grote kaarsen in de kerk.(er is geen mogelijkheid om kaarsen te branden ) in de vijfde kapel. Noveenkaarsen zijn zoals altijd verkrijgbaar.
  • Alle basisregels dienen in acht te worden genomen, deze regels hangen ook uit achteraan in de kerk.

 

De leerlingen, samen met Onze-Lieve-Vrouw hebben zich 9 dagen in afzondering geplaatst en gebeden voor de komst van de heilige Geest. Laten wij de bijstand van Onze-Lieve-Vrouw van Lede vragen om deze crisis tot een goed einde te brengen. Laten we onze verantwoordelijkheid nemen als christenen voor onze broeders en zusters. Zorg voor jezelf en draag zorg voor de anderen.