Een nieuwe uitdaging

Beste vrienden, in augustus 1981 werd ik benoemd tot godsdienstleraar aan het St.-Maartencollege te Lede en tevens tot zondagonderpastoor in Lede.

Ik mocht 39 jaar lang catechese geven aan de leerlingen van het 4de,5de en 6de jaar ASO en met andere godsdienstleerkrachten de schoolpastoraal behartigen . Het werd een buitengewone ervaring waar ik met vreugde en dankbaarheid aan terugdenk. 

Gedurende 20 jaar had ik een eigen toneelgroep van zo een 50 tot 70 leerlingen, oud-leerlingen en ouders. We werkten zelf tonelen uit rond het leven van Don Bosco, de eerste christenen, het leven van Vincentius, Mgr Oscar Romero, afgewisseld met meer profane stukken.

In de grote vakantie gingen we met de groep op kamp naar Wiltz in Luxemburg.

Omdat leerlingen graag toneel spelen startte ik ook met bibliodrama in mijn lessen godsdienst. Het werd een succes: actuele thema’s konden zo verbonden worden met bijbelse verhalen.

 

Eind de jaren ’80 drongen zowel het bisdom als de “Guimardstraat” er op aan dat de twee scholen van Lede :het ‘St.-Maartencollege’ en de ‘Stella Matutina’ moesten fusioneren om zo kans te maken om te overleven.

Dit was niet gemakkelijk! Je had leerkrachten die dat  niet nodig vonden en alles bij het oude wilden houden.. De meeste leerkrachten zagen het nut van een fusie wel degelijk in. Na veel vergaderen , voorbereidingen en een grote verhuis  werd de fusie in 1994 een feit.

De leerlingenaantallen waren ondertussen geslonken .

Na de fusie keerde alles ten goede. Een creatieve directie, een goed schoolbestuur en ijverige leerkrachten konden de leerlingenaantallen doen stijgen. Vandaag de dag gaan we naar meer dan 900 (negenhonderd!) leerlingen in het secundair onderwijs van het Stella Matutinacollege te Lede, een cijfer waar we toen nooit konden van dromen.

 

Waarom vertel ik dit?

Hadden we toen niet met man en macht samengewerkt, dan was het katholiek secundair onderwijs in Lede ten dode gedoemd.

Ik vergelijk met de toestand in onze kerken: we kunnen niet anders dan samenwerken, samen zingen, samen bidden willen we ‘overleven’.

In een mooi kerklied zingen we: ”Wij willen SAMEN vieren de daden van de Heer, we willen samen zitten rond de tafel van de Heer.” 

 

Velen zullen zich nog herinneren de mooie eucharistievieringen in de kerk van Lede tijdens het mariaal jubeljaar 2014. Dit was een mooi voorbeeld van samenwerken. Als we alle zangers van de verschillende koren eens samen kunnen laten zingen krijgen we een indrukwekkend geheel..

 

In 2019 was het multimediaal massaspektakel #M Maria Beeld van Liefde

weer een indrukwekkend voorbeeld van samenwerken.

 

De  Kerk in Vlaanderen kan maar groeien en bloeien als we nieuwe uitdagingen durven aangaan. 

We mogen natuurlijk niet vergeten al die mensen te danken die al zovele jaren  zorgen voor onze kerken.

We denken aan onze kerkfabrieken, parochieploeg, parochiesecretariaat, diakens, lectoren, catechisten, acolieten, zangers, organisten, gebedsleiders en helpers bij de uitvaarten, priesters-emeriti, onderhoudspersoneel, verenigingen en vele anderen. 

 

Sommige kerken kunnen blijven een rol vervullen als ruimte voor stil gebed en bezinning, gebedsdiensten tijdens de week en vieringen van de scholen.

De eucharistie op zondag zal op een aantal vaste plaatsen gevierd worden.

Verschillende mensen hebben zelf al vervoer georganiseerd op zondag en voelen zich thuis in hun  nieuwe kerkplek.

Voor wie het nog niet wist: de kerk van Oordegem kreeg zowel een nieuw digitaal orgel als een nieuwe verwarming..

 

Later kom ik nog eens in een apart artikel terug op de figuur van Franciscus van Sales. Hij was een grote heilige die leefde in een zeer woelige tijd .

Mijn studie over Franciscus kan je vinden op www.franciscusvansales.be

Franciscus was een man van actie en van gebed.

Het voorbeeld van deze heilige kan ons helpen om in deze moeilijke tijd 

het gebed en de zondagse eucharistie te ontdekken als motor voor ons pastoraal werk en eigenlijk voor heel ons leven van elke dag..

Zijn zorg voor een waardige viering van de liturgie zal ook voor mij een bron van inspiratie zijn.

 

Met de kerkfabrieken en onze parochieploeg ,met onze diakens en andere medewerkers valt er nog veel te bespreken. Ik laat hier al enkele ballonnetjes op. Natuurlijk is nu nog veel niet mogelijk door de coronacrisis..

 

Over enkele maanden mogen we onze bisschop uitnodigen om  het gerestaureerde orgel van Lede in te wijden.

We dachten aan een feestelijke eucharistieviering op zondag met alle parochiekoren.

In de namiddag zouden we een orgelconcert geven met vier organisten. De voorzitter van de kerkfabriek mag ons eerst een inleiding geven.

Het is trouwens dank zij het werk van de kerkfabriek dat de kerk van Lede er zo mooi bijstaat.

Frederik mag als ‘titularis-organist’ natuurlijk beginnen. Naast klassieke stukken kent hij ook moderne orgelwerken die de jeugd zullen aanspreken.

Patrick  en Jürgen kunnen zeer goed improviseren op  volksliederen. We zouden vooraf iedereen de mogelijkheid geven om “verzoeknummers” in te dienen.. ‘ Onze organisten zullen bewijzen het orgel  ook “vrolijke tonen” kan ten gehore brengen.

De orgelklas van Stijn Roels zal  graag dit instrument gebruiken, zo leggen we een band met de kunstacademie van de gemeente Lede.

Stijn mag dan het laatste luik verzorgen. Voor onze O.L.Vrouw-Parochie zou het ‘Ave Maris Stella’ van Nicolas De Grigny hier goed passen…

Let wel: dit is maar een eerste voorstel en dit blijft “toekomstmuziek “zolang de corona ons parten speelt.

 

Ik kan niet al onze kerken overlopen, ik beperk me tot Wichelen. 

Wichelen viert in 2022 het 150 jarig bestaan van de kerk. Deze kerk is toegewijd aan de heilige Gertrudis.

We dachten hier aan een feestelijke viering als start van het jubeljaar 2022 met onze deken Yvan en onze Bisschop Lode.

We zouden ook proberen de prachtige relikwiebuste van Gertrudis in Wichelen te krijgen voor enkele dagen.

        

 

2022 lijkt nog ver weg, maar een goede voorbereiding moet op tijd beginnen, dat heeft het onderwijs me geleerd!

Zeker is  een bedevaart naar Nijvel mogelijk om daar de H.Gertrudis beter “te leren kennen”. Zij stond samen met de heilige Amandus aan het begin van de evangelisatie van onze streken.

“Een nieuwe uitdaging”

Het christelijk geloof heeft nood aan gemotiveerde mannen en vrouwen, jongens en meisjes die bereid zijn de boodschap van het evangelie te verkondigen. Dit kan ik niet alleen, doe je mee?

Pastoor Antoon Barbé

Vijverbroekstraat 25

9340 Lede

053/803999: bereikbaar van 9 uur tot 19 uur, niet op zondagen en op feestdagen.

 

 

Naast wandelen is orgel spelen één van mijn hobby’s. Je ziet de speeltafel van het grootste orgel van Nederland: het Marcussen-orgel van de kathedraal/Laurenskerk van Rotterdam (studiedag van 10/08/2018).

Dit orgel heeft 7600 pijpen.

Paulus schreef aan zijn christenen van Korinte de allegorie van de delen van het lichaam (1Kor.12). Alle delen van het lichaam-zegt Paulus hebben elkaar nodig, iedereen heeft zijn eigen gaven en inbreng.

Je zou nu kunnen zeggen: elke christen is als een orgelpijp met zijn eigen mooie klank, samen kunnen we er een mooie melodie van maken, Gods melodie.