GEBED OM THUIS TE BIDDEN VANWEGE COMECE (De Europese Bisschoppenconferentie).

God onze Vader, Schepper van de wereld, 

U bent almachtig en barmhartig. 

Uit liefde voor ons hebt U Uw eigen Zoon 

naar de wereld gezonden 

voor het heil van het lichaam en de ziel van alle mensen.

 

Kijk naar Uw vrienden, die zich in deze moeilijke tijden

van grote beproevingen en uitdagingen

in vele regio’s in Europa en de rest van de wereld, 

tot U wenden om kracht, troost en verlossing te zoeken.

 

Bevrijd ons van ziekte en angst,

genees onze zieken,

troost hun families, 

schenk de verantwoordelijken van de regeringen wijsheid .

Schenk de artsen, de verplegers en verpleegsters en de vrijwilligers doorzettingsvermogen en kracht.

 

Help ons om al het mogelijke te doen om deze ziekte te voorkomen.

 

Schenk  onze overledenen het eeuwige leven. 

Verlaat ons niet in deze tijd van beproeving,

maar verlos ons van alle kwaad.

 

Dat vragen wij U,

die met de Zoon en de Heilige Geest leeft en heerst tot in alle eeuwigheid. Amen.

 

Heilige Maria, Moeder van de zieken en Moeder van de hoop, bid voor ons!

 

Onze  Vader

 

Wees gegroet…

 

 

Een meer uitgebreide bezinning vind je op volgende link:

https://www.kerknet.be/icl/artikel/persoonlijk-gebed-coronacrisis