INKLEDING VAN VIER NIEUWE LEDEN BIJ DE EREWACHT

De “Erewacht vanO.-L.-Vrouw van Zeven Weeën te Lede” is bij de meeste praktiserende gelovigen van Lede geen onbekende. De leden komen regelmatig samen in de hoogmis op de eerste zondag van elke maand en stappen mee in de intredeprocessie vanaf de doopvont achteraan tot hun zitplaats vooraan rechts in de middenbeuk. Zij zijn gekleed in een zwart-purperen mantel en de groep bestaat uit vrouwen en mannen met leeftijden van jong tot oud. Op het einde van de hoogmisviering gaan ze in groep naar het Maria-altaar voor een hulde aan de Moeder van God en zingen daarbij het lied van “De Zoete Nood Gods”. Zij zijn ook aanwezig bij elke ommegang of processie waar zij in groep het meegedragen beeld van Onze Lieve Vrouw van Smarten van Lede vergezellen. Tijdens de jaarlijkse noveen zijn ze volgens een beurtrol mee behulpzaam voor de verkoop van kaarsen en andere devotionalia. Ten slotte zorgen zij voor een permanente en biddende aanwezigheid tijdens de “gedurige aanbidding” op Goede Vrijdag.

De “Erewacht van O.-L.-Vrouw van Zeven Weeën te Lede” groeide uit de broederschap met dezelfde naam en is er nog steeds mee verbonden. De organisatie wordt geleid door een voorman die “deken van de erewacht” genoemd wordt. De leden willen de devotie tot Maria - de Zoete Nood Gods – bevorderen, vernieuwen en beleven en geven elk Mariafeest een bijzondere plaats in hun leven. Hun kledingstuk mag dan ook beschouwd worden als een mariale gebedsmantel en wanneer het aan iemand overhandigd wordt is dat een teken van het instemmen en zich eigen maken van de doelstellingen van deze spirituele groep. 

Op zondag 2 september werden vier nieuwe leden opgenomen en plechtig ingekleed tot volwaardig lid op het einde van de hoogmis in de hoofdkerk. Dat deze jaarlijks gebeurtenis juist nu gevierd wordt is omwille van de feestdag van O.-L.-Vrouw van Smarten (15 september). 

De nieuwelingen dit jaar zijn – in alfabetische volgorde – Hilde Borremans en echtgenoot Dirk De Ridder (Wichelse steenweg), E.H. kanunnik Roger Vereecken (Hoogstraat) en Freija Vynckier (Poortendriesstraat). Wij verwelkomen hen van harte en hopen dat ze snel hun draai zullen vinden in de vereniging.

De volledige erewacht bestaat nu uit 36 leden. De actuele ondervertegenwoordiging van de vrouwen is het gevolg van het feit dat de vereniging pas sinds enkele jaren ook voor dames werd opengesteld. Mannen of vrouwen met een speciale vroomheid tot Moeder Maria en die wensen lid te worden van de erewacht kunnen hun naam opgeven bij de deken of bij één de leden van de vereniging. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

(Paul De Nys, Deken van de erewacht).