INTERVIEW MET ONZE ORGANISTEN FREDERIK VAN IMPE, PHLIPPE SORGELOOS EN KAMIEL BRUYNS.

Vroeger publiceerden we al een interview met organist Patrick Stevens, vandaag gaan we bij drie organisten op bezoek.

DEEL 1:

  1. Hoe is uw roeping voor de kerkmuziek en het orgel ontstaan?

F (Frederik): Ik studeerde eerst piano bij Eva Caudron. In een gebedsdienst in Hofstade speelde ik eens op het orgel, zo kreeg ik interesse voor kerkmuziek en orgel. Later werd ik hierin aangemoedigd door Patrick Stevens. Ik volgde dan orgelles bij Stijn Roels in de muziekacademie van Lede en later kreeg ik ook heel wat advies en tips van Philippe Sorgeloos.  Mijn ‘hoofdberoep’ is wel leraar Latijn en Grieks in Dendermonde. 

                       

K (Kamiel): Ik begon al op mijn 8 jaar met pianolessen bij zuster Alexis in Bornem, op latere leeftijd ging ik naar de muziekacademie in Turnhout. Ik volgde nadien  orgel bij Bart Jacobs (organist van de kathedraal te Brussel) in Bornem. Ik was gedurende vele jaren lector Grafische Bedrijven en Management in de Hogeschool Antwerpen, campus Turnhout.

Via mijn vrouw kwam ik in  Lede terecht en werd de vaste begeleider van het koor van Smetlede.

 

P (Prof Sorgeloos): Mijn vader was koster-organist. Ik deed studie voor theorie, piano en orgel aan de conservatoria van Gent en Antwerpen. Aan de School of Arts, Koninklijk Conservatorium Brussel, departement van de Erasmushogeschool, was ik gedurende 28 jaar professor voor de Praktische Harmonie waarin ondermeer het harmoniseren, begeleiden van Volksliederen een belangrijk onderdeel was. Aangezien

ik studenten had uit 45 verschillende landen, weet ik met zekerheid dan onze schat aan volksliederen verspreid is over de hele wereld. 

Tevens was ik bevoegd voor het vak Partituurlezen en -reductie voor dirigenten. Vanuit heel Europa kwamen studenten en dirigenten naar Brussel - Europese hoofdstad - om een Masterdiploma Orkestdirectie te behalen. Vergeet niet dat Brussel de stad is van de ‘Koningin Elisabethwedstrijd’ dit laatste is ook een belangrijk aantrekkingspunt voor getalenteerde en gemotiveerde studenten.

Mijn studenten hebben me veel bijgebracht van hun inzichten, cultuur, leefwereld en persoonlijkheid. Ik ben dankbaar dat ik hun talenten heb mogen helpen ontwikkelen (meer details zie onderaan).

 

  1. Wat is uw lievelingskerklied?

F: Bachs koraal “Freu dich sehr, o meine Seele”, bij ons beter bekend als “Evenals een moede hinde” vind ik zeer mooie van melodie. Mijn favoriete orgelwerk is “Wachet auf ruft uns die Stimme”, eveneens van J.S. Bach. 

  

K: de kleine preluden van Bach.

 

P:  “Wanneer ik door de velden ga” ZJ. nr 504. De melodie, die uitblinkt door eenvoud, ondersteunt en onderstreept wonderwel de prachtige beschrijvende tekst als hulde aan de Schepper 

 

  1. Zijn jonge mensen nog geboeid voor de klassieke muziek?

 

F: Ja, verschillende leerlingen studeren aan de muziekacademie. In mijn lessen laat ik stukken beluisteren uit “Dido en Aeneas” van Purcell. Toen ik tijdens een studiereis met mijn leerlingen op het immense orgel van de basiliek van Trier mocht spelen was er zeer veel aandacht. Ze kennen het orgel niet of nauwelijks. Als ze er mee in aanraking komen, zijn ze onder de indruk van de klankrijkdom en de mogelijkheden van het instrument. 

 

  1. Hoe verklaren jullie dat in Duitsland en Nederland veel meer waardering is voor de kerkmuziek en het orgel dan bij ons?

Allen:

Het protestantisme speelde daar zeker in mee. De gemeentezang is bij hen heel belangrijk. Ze hebben meer orgels en ze hebben ook grotere orgels. Wij hebben nog een hele weg te gaan.

In tijdschriften zoals “Orgelkunst” zien we toch heel veel goede initiatieven.

 

  1. Heel wat uitvaarten en huwelijken worden stijlvol en volgens de regels van de liturgie gebracht. In andere uitvaarten en huwelijken lijkt het geheel meer op een show die nog weinig verschilt van een burgerlijke plechtigheid, juist of niet? 

 

Allen:

Voor gelovige mensen is de kern: intreden in de liturgie van de Kerk met vertrouwde kerkliederen die een diepe inhoud hebben, met vertrouwde bijbelteksten en zeker  met passend orgelspel.

Voor ons kan het dat er één tot twee passende cd’s worden afgespeeld, maar die kunnen de organist niet vervangen.

Hoe kun je verlangen dat jonge mensen nog kiezen voor kerkmuziek en orgelspel als er te weinig aandacht wordt aan besteed

 

  1. Heeft  het orgel nog toekomst?

Allen: We zien veel mooie initiatieven in steden als Brussel, Brugge, Gent, Antwerpen en Parijs. Ook in onze parochie gebeurde er al het één en het ander. Denken we aan de talrijke opkomst bij het concert rond het nieuwe orgel van Oordegem, de geslaagde zangavond in de kerk van Wichelen in de advent van 2019 en de kooravond “U zijt wellekome” op tweede kerstdag in Oordegem.

 

We danken al onze organisten, koorleden en koorleiders voor hun inzet in onze kerken.

We danken in het bijzonder Prof.Sorgeloos voor zijn vele jaren inzet hier en in Wetteren-Overschelde, spijtig genoeg gaat Philippe ons eind maart verlaten.

In de loop van dit jaar volgt hier nog een interview met de organist en koorleider van Wichelen.

Antoon Barbé 

 

 

INTERVIEW met Prof.Sorgeloos : aanvulling van de tekst 

Praktische Harmonie: toepassen op klavieren of gitaar van de theoretische studie van de akkoordenleer voor 4 stemmen.

Dit vak werd gevolgd door het grootste deel van de Conservatoriumstudenten, alsook door studenten in de Lerarenopleiding, vandaar dat ik samenwerkte met een ploeg assistenten.

 

Naast Koraalharmonisatie, transpositie en basso continuo –begeleidingsvorm  was onze enorme schat aan  Nederlandstalige volksliederen een onuitputtelijke bron van musiceren.

Het begeleiden van die liederen werd gaandeweg  aangevuld met  de ontwikkeling van  het muzikale talent, door de improvisatie van variaties op die volksliederen in verschillende stijlen.

 

Aangezien ik studenten van 45 verschillende nationaliteiten heb gehad weet ik zeker dat onze schat aan volksliederen wel degelijk verspreid is over de hele wereld!

 

Nog een belangrijk onderdeel van de cursus was partituurlezen en -reduceren op klavier. Over duo’s, trio’s en kwartetten kwamen we bij het orkest en sneden we het ganse oeuvre van symfonische literatuur aan vanuit de Klassiek tot de 20ste eeuw.

 

Naarmate de jaren vorderden werd hier en daar vernieuwd, bijgestuurd en her ingevuld.

 

Zo werd Partituurlezen en -reductie een 3 jarige opleiding voor dirigenten van Koor, Hafabra en Symfonisch Orkest. 

De laatste 10 jaren waren heel intens voor mij aangezien heel wat studenten naar Brussel kwamen voor de opleiding Directie, niet alleen Belgische maar tevens actieve dirigenten van nogal wat Oost-Europese landen wilden een diploma  behalen in Brussel; die kwamen hun maandelijks concertprogramma hier voorbereiden!

 

De taalvaardigheid was natuurlijk heel belangrijk:

Nederlands, Frans, Duits en véél  Engels  waren de voertaal. Naast het inzicht in de orkestpartituren was het natuurlijk belangrijk de eigen verworvenheden te kunnen overbrengen met gebruik van de correcte en specifieke terminologie van de  verschillende talen!

 

Gelukkig is de opvolging voor deze cursus in goede handen van mijn oud student Wouter LENAERTS,  begenadigd musicus: pianist, componist en dirigent!

 

Ik wil niet nalaten te stellen dat ik enorm veel te danken heb aan al die studenten, zij hebben mij heel veel bijgebracht van hun inzichten, hun cultuur, hun specifieke leefwereld en persoonlijkheid.

 

Ik kan alleen maar dankbaar zijn dat ik mijn talenten heb mogen ontwikkelen tot enorme hoogten en deze verworvenheden heb mogen meegeven aan zoveel jonge artistieke persoonlijkheden van over de hele wereld!

 

KCB: Koninklijk Conservatorium Brussel,  is de Brusselse School of Arts en  Departement van de Erasmushogeschool Brussel

 

BRUSSEL:

  1. Stad van de Koningin Elisabethwedstrijd:

 nogal wat kandidaten uit China, Japan, Korea, de USSR en de Amerika’s kwamen hier studeren om al dan niet naast de Wedstrijd een Europees diploma te behalen, belangrijk voor hun carrière in hun eigen land!

 

  1. Europese hoofdstad:  naarmate Europa concreter gevormd werd steeg het aantal studenten uit Europese landen. Met de val van de Berlijnse muur in 1989 kwamen heel wat studenten uit vroegere Oostbloklanden hier verder studeren,  met als gevolg dat het studieniveau aan het Brussels Conservatorium hoog ligt en veeleisend is voor onze Vlaamse studenten!

De wisselwerking en invloed van de talrijke buitenlanders is voor de Vlamingen  een niet te onderschatten toegevoegde waarde in hun ontwikkeling en dus een aanrader voor de ontwikkeling van artistiek talent ! 

 

De collega’s professoren piano en viool zijn allen Laureaten van de KEW.

De Belgische pianisten  Jan MICHIELS en Liebrecht VAN BECKEVOORT en  violist Yossiv IVANOF  zijn oud studenten  en Laureaten van de KEW.