Jezus breekt het brood
Een van de mooiste paasverhalen is ongetwijfeld het verhaal van de twee leerlingen die op weg naar Emmaüs de Verrezen Heer ontmoeten.

Lucas toont ons in dit verhaal hoe je tot geloof kan komen. De twee leerlingen geloven niet meer. Je ziet dat aan hun voetstappen.

Ze gaan weg, weg van Jeruzalem. Ze geven het op: het sprookje met Jezus is gedaan, ze hebben zich vergist. En dan komen ze plots weer tot geloof. Hoe kan dat?

 

Beste lezer, misschien zeg je nu: dat is bij mij niet zo. Ik geloof al vele jaren en ik zal blijven geloven. Des te beter, maar ook in het geloof komen er twijfels, elke gelovige kan belanden in een soort burnout.

Je ziet het niet meer zitten, het heeft allemaal geen nut meer, waarom nog naar de kerk gaan of je inzetten voor je parochie??

 

Hoe vinden de leerlingen van Emmaüs en hoe vinden wij de weg naar het geloof terug?

In het begin van het verhaal (Lees Lucas 24-13-35) lezen we:

“Zij spraken met elkaar over alles wat was voorgevallen. Terwijl zij zo aan het praten waren en van gedachten wisselden…”(Lc.24,14.15)

Dat is voor ons heel belangrijk, niet alleen blijven met onze twijfels maar spreken met bevriende gelovigen, elkaar aanmoedigen en steunen en geduldig luisteren naar vragen en twijfels..

Ze antwoordden hem: 'Dat met Jezus de Nazarener, een man die profeet was, machtig in daad en woord in het oog van God en heel het volk; hoe onze hogepriesters en overheidspersonen Hem hebben overgeleverd om ter dood te worden veroordeeld en Hem aan het kruis hebben geslagen.  En wij leefden in de hoop, dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen! Maar met dit al is het reeds de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn ….” (Lc24,19-21)

Voor de leerlingen van Emmaüs was Jezus zeker een grote profeet, machtig in daad en woord.

Ze richten zich naar Jezus zelf.

Dienen we dat ook niet meer te doen: al onze vragen en twijfels aan de Heer zelf voorleggen doorheen ons gebed: ”Kom mijn twijfels en mijn ongeloof te hulp Heer Jezus..”

“Toen zeiden ze tot elkaar: 'Brandde ons hart niet in ons, terwijl Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?' (Lc24,32)

Nadat ze Jezus mogen herkennen in het breken van het brood gaat het verhaal verder.

De ontmoedigde leerlingen worden weer geestdriftige getuigen.

Dit kan ook bij ons gebeuren. We kunnen de verrezen Heer ontmoeten in het vieren van de zondagse eucharistie, hoogtepunt van onze week.

We kunnen de Verrezene ontmoeten in ons gebed, in het getuigenis van een bevriende gelovige..  , in het lezen in de Heilige Schrift.

“Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug. Daar vonden ze de elf met de mensen van hun groep bijeen.  Deze verklaarden: 'De Heer is werkelijk verrezen, Hij is aan Simon verschenen.'  En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij door hen herkend werd aan het breken van het brood. “

Het geloof is geen eenmanszaak. Het geloof vraagt verbondenheid, gemeenschap, samenzijn met gelijkgezinden.

De twee leerlingen keren terug naar Jeruzalem, daar vinden ze de andere vrienden en ze getuigen nu van hun paasvreugde.

 

Geloven kunnen we maar daar, waar vele kleine vuren tot een groot vuur worden dat ons verwarmt en verlicht.

Geloven kunnen we maar daar waar Jezus in ons midden is en met ons het brood breekt.

 

Beste lezer, inspiratie voor deze tekst vond ik in het nieuwe prachtige boek van bijbelkenner Prof.Dr.Gerhard Lohfink:

“Ausgespannt zwichen Himmel und Erde” Herder 2021 blz 173-177

G.Lofhink schrijft tot slot dit:

“Het Emmaüsverhaal is een gebundelde waarheid. Waarover ze bericht is niet alleen destijds gebeurd, maar heeft zich later duizendmaal herhaald. Altijd weer is het vuur van het geloof in ontelbare mensen verschenen.

Wat een wonder is dit geloof, en hoe mooi is het als een mens de vreugde van het geloof mag ontdekken..”

Zo kan Emmaüs ook in Wanzele of in Schellebelle of in elke kerkplek liggen als mensen ook daar de weg van de eerste leerlingen durven bewandelen! Stap je mee???

Pastoor Antoon

Zoeken