#M, beeld van liefde: doe je mee?

Op 3 en 4 en 5 mei 2019 gaat in Lede het massaspektakel “#M, beeld van liefde” door.

Op vrijdag 7 september om 20.00u ging in GC De Volkskring in Lede de startavond door.

In de uitnodiging werd al wat uitleg gegeven over de evocatie.

Die avond werd het publiek verwelkomd door Luc Rasschaert, voorzitter van het Processiecomité. Hij gaf het woord aan regisseur Marc Boon om één en ander verder toe te lichten.

Dhr. Boon belichtte verschillende facetten van deze evocatie.

Hij begon met een uiteenzetting over de symboliek van het logo #M.   

 

Daarna werd de inhoud van de evocatiebekeken. Hierbij werd gewezen op duidelijke raakpunten tussen de klassieke processie en het te verwachten schouwspel.                                                                     Het miraculeuze beeld staat uiteraard centraal want tenslotte is Zij toch de persoon waarrond alle devotie al 600 jaar bestaat.                                                                                                                                                                                                                          

 

In het derde deel kregen we uitleg over de technische aspecten. Alle elementen zullen aan bod komen, licht, vuur, geluid … dit alles met de Sint Martinuskerk als achtergrond.                                         In het volgende luik werd uiteengezet op welke manier men kon meewerken. Er zijn veel mensen nodig om dit spektakel tot een goed einde te brengen. Deelnemers zijn zeer belangrijk maar ook achter de schermen zijn veel taken weggelegd.                                                                                                                                                                                  

Na een muzikaal intermezzo werd ruim de tijd gegeven voor vraagstelling.

 

De avond werd besloten met een kort woordje van E.H. Luc Engels, pastoor van Lede, en de heer Roland Uyttendaele, burgemeester van onze gemeente.

Het geheel werd sfeervol muzikaal opgeluisterd door Jasmine en Filip Bauters.

De avond werd besloten met een drankje in de foyer. Daarbij werd al druk overlegd waar men kon of wou helpen.

 

Als ook jij erbij wil zijn en wil deelnemen om onze gemeente en onze parochie in een denderend spektakel vorm te geven, kan dat. In bijlage op de site vind je het inschrijvingsblad met de verschillende taken. Doe mee, vul het formulier in en bezorg het op het parochiaal secretariaat (pastorij - nieuwstraat 8 - Lede)! Met zijn allen (s)maken we er een fantastisch spektakel van!

Extra informatie: