MAART: SINT-JOZEF MAAND.

Precies honderdvijftig jaar nadat St.-Jozef werd uitgeroepen tot patroonheilige van de universele Kerk, heeft paus Franciscus een Jozefjaar afgekondigd.

Het Jozefjaar ging op het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen in. Het wordt op 8 december 2021 afgesloten. In de apostolische brief Patris Corde (‘Met een vaderhart’) schreef de paus dat gelovigen in de vaak onopgemerkte St.-Jozef “een voorspreker, steun en gids in moeilijke tijden” kunnen vinden.

 

In 1870 kende paus Pius IX hem de titel van "Beschermer der kerk" toe. Vooral kardinaal Louis Pie, bisschop van Poitiers, zette zich in om aan het pauselijk decreet bekendheid te geven. Negen jaar later, in 1879, werd Sint-Jozef als beschermheilige van België uitgeroepen. De Belgisch bevolking richtte zich in die tijd blijkbaar massaal tot die heilige, zodat de paters van de Heilige Harten (Picpussen) in 1881 zelfs het "Genootschap van de Altijddurende Verering van Sint-Jozef" oprichtten. Onder invloed van het maandblad "De Gedurige Eeredienst van den Heiligen Jozef", dat vanaf maart 1895 door de Leuvense paters werd uitgegeven, werd Sint-Jozef steeds meer afgebeeld in de intieme sfeer van het huisgezin, de Heilige Familie. Er was in die tijd een groeiende aandacht van de kerk voor de gezinssituatie en de opkomst van het liberalisme en het socialisme versterkte dat nog. Het gezin werd immers aanzien als de hoeksteen van de samenleving, waarbij de Heilige Familie als voorbeeld en als model voor de gelovigen werd aangereikt. Op het kerkelijk vlak werd ook de theologische rol van Sint-Jozef in het heilsgebeuren verder bestudeerd en toegelicht, wat uiteraard weer bijdroeg tot de verdieping en de verspreiding van zijn verering.   

 

De kapel van de Heilige Jozef in Lede staat in de Suikerstraat en staat bekend als de ´Kapel van de Vogelenzang’. De eigenaar is de Kerkfabriek van Lede. De grond van landbouwer Frans Cooman werd door Pastoor Joannes Bral, pastoor in Lede van 1872 tot 1891, gekocht die er in 1885 een kapel liet op bouwen.

Na zijn overlijden werd de kapel verkocht aan pastoor Ivo Fivez die pastoor was tot 1908. Het jaar nadien kwam de kapel in handen van zijn erfgenamen. Er werd bijna geen onderhoud aan gedaan met als gevolg dat ze begin de jaren ´50 van vorige eeuw in verval kwam. In 1959 werd besloten om de kapel af te breken en te vervangen door een nieuwbouw. Op 20 maart 1960 werd de nieuwe kapel ingezegend en sinds 1970 staat de kapel ingeschreven als eigendom van de kerkfabriek van Lede.

De devotie tot de Heilige Jozef in Lede beperkte zich tot de maand maart. Tot 1981 werd door de buurt iedere woensdag van die maand een kleine plechtigheid gehouden: het bidden van het rozenhoedje en de litanie van de Heilige Jozef en het zingen van een lied, doorgaans ´Need’rig Stille Timmerman´.

Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Sint-Jozefverering kreeg de wijkkermis, gekend als de Sint-Jozefkermis, in 1985 nieuwe levenskracht. Echter niet voor lang want wat later deemsterde het kermisgebeuren rond de Vogelenzang weer weg.

De laatste jaren staan de deuren van de kapel in de maand maart open voor iedereen die nood heeft om te komen bidden voor de Heilige Jozef. Ook deze maand kan iedereen er terecht voor een gebed of om een kaars te laten branden.

 

 

De kapel is gebouwd in 1922 door de weduwe Franciscus Pevenage-Bauwens. Deze werd opgericht naar aanleiding van een belofte. De echtgenoot, Franciscus Pevenage, had typhus opgelopen bij een bezoek aan een barbier, die had verzwegen dat hij deze ziekte had. Om genezing te bekomen had men beloofd dat men een kapel zou oprichten. De belofte werd ingelost en de kapel kwam er. Even later, overleed de echtgenoot  toch maar dan aan een andere ziekte. Vroeger kwam in de maand maart de plaatselijke gemeenschap van de Briel naar deze kapel om te bidden, doorgaans het rozenhoedje en de 7 smarten van de Heilige Jozef. De kapel staat er heden ten dage wat verwaarloosd bij. Misschien is de 100ste verjaardag in 2022 een mooie gelegenheid om ze op te kalefateren.

 

Naar aanleiding van 135 Sint-Jozefkapel  op de Vogelenzang in Lede werd een mooi brochuurtje uitgegeven met tekst van Bart Van Langenhoven en samenstelling en illustratie door Hubert Topke.

Deze brochure is op aanvraag te verkrijgen bij het parochiaal secretariaat tegen 2,50 euro.

 

(Bron: tekst Bart Van Langenhoven en Kerknet)