OP HET PAD VAN HET GELOOF. VORMING IN HET DEKENAAT WETTEREN.

Geloven is nooit af. Je bent er nooit mee klaar. Christenen zijn altijd onderweg. Nieuwe ervaringen nodigen telkens weer uit tot het verdiepen van je geloof. Daarom bieden de vier parochies van het dekenaat Wetteren samen een boeiend vormingsprogramma aan.

 

In een Bijbels Leerhuisstaat de figuur van Abraham centraal. Zijn trektocht weerspiegelt de weg die elke gelovige aflegt. God roept hem weg en hij gaat op pad, een onzekere toekomst tegemoet, vertrouwend op Gods belofte. In groepen van 10 tot 15 deelnemers komen we van oktober tot april maandelijks samen (11 okt, 22 nov, 13 dec, 24 jan, 14 feb, 28 mrt, 25 apr) in het Dekenaal Centrum (Markt 16, Wetteren). Telkens lezen we een Bijbeltekst over Abraham. We ontdekken wat er geschreven staat en komen op spoor wat de tekst ons te vertellen heeft. Aan het begin en aan het einde van de reeks verzamelen alle deelnemers in het Sint-Baafshuis in Gent (26 sept, 22 mei).

 

‘De monastieke tuin. 52 teksten voor u gelezen’ (Lannoo, 2015) is een bundeling van pareltjes van teksten uit de monastieke traditie. Ze laten ons kennismaken met de wijsheid en de spiritualiteit die het leven in een vorm van afzondering of abdij- of kloostergemeenschap heeft voortgebracht, als een rijke bron waaruit we kunnen putten. Op dinsdagavonden 23 okt, 6 en 20 nov lezen we in het Parochiecentrum Navis (Kloosterstraat 18, Melle) samen enkele teksten, peilen we naar hun betekenis en laten we ons door hun boodschap aanspreken.

 

Voor wie inspiratie zoekt voor de advents- en de veertigdagentijd is er op 10 dec een bezinningsavond met Joris Van Aelin het Parochiecentrum Christus Koning (Oude Aardeweg 39A, Wetteren), en op 11 en 25 mrt zijn er twee bezinningsavonden met Jos Verstraetenin de Sint-Martinuskerk Melle (Dorpsplein). Op 27 feb is het verzamelen geblazen voor de dekenale zangavondin de Sint-Machariuskerk Laarne (Dorpsstraat). We zingen samen enkele liederen in voor de liturgie tijdens de veertigdagentijd en de paastijd die daarop volgt.

 

In de loop van het komende werkjaar wordt u over deze verschillende initiatieven verder ge├»nformeerd. Meer info vindt u nu al in de folder ‘Op het pad van het geloof. Geloofsverdieping in het dekenaat Wetteren 2018-2019’. Voor het Bijbels Leerhuis is er een aanvullende folder. Deze folders werden aangeboden na de viering op 15 augustus. Ze zijn ook steeds te verkrijgen op het parochiaal secretariaat in de pastorij (nieuwstraat 8) in Lede.