OP WEG NAAR PASEN.

De kruisweg 

In de 18° eeuw bepaalde Paus Benedictus XIII  dat elke katholieke kerk een uitbeelding van de kruisweg of “Via crucis” moest hebben. De kruisweg is een nabootsing in schilderijen of (halfverheven) beeldhouwwerk van de lijdensweg (de Via Dolorosa) van Christus van het paleis van Pontius Pilatus naar Golgotha, waar Hij werd gekruisigd. Het is ook de naam van het gebed, waarbij men langs taferelen loopt, die telkens een moment uit deze tocht tonen. Bij elke statie kunnen wij het tafereel rustig bekijken, aandachtig waarnemen wat er in gebeurt, en daarbij bidden voor een specifieke intentie: voor onze familie, voor iemand die hulp nodig heeft, uit dankbaarheid, om vergeving voor eigen fouten, om zegen…  Daarbij kunnen we zeggen :

“Wij bidden U, Christus, en loven U, omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

Onze Vader…  Wees gegroet…  

Ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.  God, wees ons, zondaars, genadig.”

 

Dit zijn de 14 kruiswegstaties:

 

 1. Jezus wordt ter dood veroordeeld
 2. Jezus neemt het kruis op Zijn schouders
 3. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis
 4. Jezus ontmoet Zijn Moeder
 5. Simon van Cyrene helpt Jezus
 6. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af
 7. Jezus valt voor de tweede maal
 8. Jezus troost de wenende vrouwen
 9. Jezus valt voor de derde maal
 10. Jezus wordt van Zijn klederen beroofd
 11. Jezus wordt aan het kruis genageld
 12. Jezus sterft aan het kruis
 13. Jezus wordt van het kruis afgenomen
 14. Jezus wordt in het graf gelegd. 

Soms wordt het lijdensverhaal buiten de kerk afgebeeld. Dit is onder andere zo in het Franse bedevaartsoord Rocamadour (kruisweg van 1887, van het heiligdom omhooglopend naar het kasteel). 

In Bretagne (Frankrijk) wordt het lijdensverhaal van Christus veelal vertoond in beeldengroepen of “calvaires” genaamd, opgericht in de 15° en 16° eeuw. Ze vertonen centraal Christus aan het kruis, omgeven door soms tot wel 200 figuren. De beeldengroep is a.h.w. een stenen bijbel, die het evangelie aan arme mensen openbaart. Plaatselijke heiligen komen er ook veelal op voor. Prachtvoorbeelden zie je in Pleyben, Gimiliau, TronoĆ«n en Plougastel.

In Schellebelle is er nog  een eenvoudige “calvarieberg”, achteraan de kerk te zien.

 

De Goede Week

Op Goede Vrijdag was het ooit de vaste gewoonte om in elke kerk een “kruisweg” te houden. In heel veel kerken gebeurde dit nog, tot het coronavirus er anders over besliste. Goed om eventjes stil te staan bij deze traditie.

Het Laatste Avondmaal

Op Witte Donderdag wordt het Laatste Avondmaal herdacht: de instelling van de eucharistie. Het Laatste Avondmaal is de laatste maaltijd die Jezus hield met zijn leerlingen, voor Judas hem zou verraden. De dag nadien zou Jezus worden weggevoerd om te worden gekruisigd. Het Laatste Avondmaal wordt veel afgebeeld in de kunst. De bekendste voorstelling is wellicht de muurschildering die Leonardo Da Vinci maakte, einde de 15° eeuw, voor de refter van de Santa Maria delle GraziĆ« te Milaan. Sinds 1545 bezit de Norbertijnerabdij van Tongerlo (Westerlo) de meest getrouwe en mooiste replica op doek van dit bekende meesterwerk. Je kan het gaan bezichtigen in het Da Vincimuseum van de abdij.