Sinds de coronapandemie is het leven anders geworden. We moeten een masker dragen in winkels en warenhuizen, op het openbaar vervoer, in de kerk… We hadden gehoopt dat dit een kwestie van enkele maanden zou zijn, maar het blijft spijtig genoeg duren.

Mensen worden moedeloos en zien de toekomst somber in. Families treuren om de dood van een dierbare.

 

Kan de bijbel ons hoop en perspectief geven?

We gaan te rade bij één van de grootste profeten uit het Oude Testament : Jesaja.

Eén van zijn uitspraken luidt als volgt:

“Het volk dat in de duisternis wandelt ziet een helder licht, een glans straalt over hen die wonen in het land van de dood…” Jes.9,1

Jesaja zou vandaag tot ons zeggen:

”Geef de moed niet op, na de duisternis komt het licht en dat licht verscheen met de komst van Jezus. Wees drager van licht, vriendschap en vreugde..”

 

We zochten enkele teksten die je kunnen helpen om tussen de donkere wolken toch de zon te blijven zien, ook al is dit niet eenvoudig!

 

“Laat de mensen begrijpen dat ze geen ander “huiswerk” hebben dan vreugde te brengen!”

Paul  Claudel

 

“Wees een bron van vreugde en laat de critici en pessimisten maar klagen over de wereld.”

P.Cello

 

“Bidden leidt tot een zuiver hart; een zuiver hart leidt tot liefde; liefde zet je aan tot daden voor je naasten en deze inzet leidt op zijn beurt tot de vrede van het hart.

Dus door het gebed hebben wij alles:  vreugde, liefde, inzet en vrede!” Moeder Teresa

 

“Niet alleen de angst is “aanstekelig”, maar ook de rust en de vreugde.” D.Bonhoeffer

 

“Wijsheid is: meer vreugde beleven aan tien vogels in de lucht dan aan één in de hand.”

J.De Valkenaere

 

 

“Er is nauwelijks een grotere teleurstelling dan wanneer je met veel vreugde in je hart onverschillige mensen ontmoet.” C.Morgenstern

 

“Vreugde overkomt ons niet zomaar. We moeten kiezen voor vreugde en er elke dag opnieuw voor blijven kiezen.” Henri Nouwen

 

“Het is niet egoïstisch om gelukkig te zijn. Het is jouw hoogste doel.  Je vreugde is de grootste bijdrage die je kunt leveren aan het leven op deze planeet.“  A.Cohen

 

“Elke minuut dat men lacht verlengt men zijn leven met een dag.” (anoniem)

 

“ Nu is er eens geen zon te zien, maar die komt zeker terug”  Staf Annaert

 

Paus Franciscus schreef een mooie bladzijde over de vreugde in “Evangelii Gaudium” nr5: “Het Evangelie, waar het kruis van Christus roemrijk straalt, nodigt met aandrang uit tot vreugde“.

Enkele voorbeelden zijn voldoende:

“Verheug u” is de groet van de engel tot Maria (Lc. 1, 28).

 In haar lied verkondigt Maria:

“Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder” (Lc. 1, 47).

Wanneer Jezus zijn dienstwerk begint, roept Johannes uit: “Zo nu is mijn vreugde en ze is volkomen” (Joh. 3, 29).

Jezus zelf “jubelde het uit, vervuld van de Heilige Geest” (Lc. 10, 21).

Zijn boodschap is een bron van vreugde:

“Dit zeg ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden” (Joh. 15, 11).

Hij belooft zijn leerlingen: “Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren” (Joh. 16, 20).

En hij houdt aan: “Wanneer ik u zal weerzien, zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen” (Joh. 16, 22).

Vervolgens “waren zij vervuld van vreugde” (Joh. 20, 20), toen zij de verrezen Heer  zagen.

Het boek Handelingen van de Apostelen vertelt dat in de eerste gemeente “zij samen hun voedsel in blijdschap genoten” (Hand. 2, 46).

Waar de leerlingen voorbijkwamen “ontstond grote vreugde” (Hand. 8, 8) en zij “waren vervuld van vreugde” (Hand. 13, 52) te midden van de vervolging.

 Een pas gedoopte eunuch “zette vol blijdschap zijn reis voort” (Hand. 8, 39) en de gevangenbewaarder was “verheugd, omdat hij met heel zijn gezin nu in God geloofde” (Hand. 16, 34). Waarom zullen wij ook niet deze stroom van vreugde ingaan?”

 

Dat is inderdaad een vraag die iedereen zich dient te stellen:

Proberen we de vreugde van ons geloof uit te stralen?

Proberen we dit door anderen vreugde te brengen?

Willen we het goede zien dat op zoveel plaatsen in onze Kerk en in de wereld gebeurt?

 

Wie graag een digitale versie heeft van dit artikel stuurt gewoon een mail naar pastoor Antoon:

antoon.barbe@telenet.be

Vreugde 1
Vreugde 2
“Wijsheid is: meer vreugde beleven aan tien vogels in de lucht dan aan één in de hand.”
J.De Valkenaere

Zoeken