Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I)

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 3 vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Martinus te Lede; Sint-Martinus te Oordegem; Sint-Pharahildis te Smetlede, Sint-Denijs te Impe, Sint-Bavo te Wanzele; Sint-Gertrudis te Wichelen, Sint – Jan Onthoofding te Schellebelle; Sint-Denijs te Serskamp (gemeente LEDE/WICHELEN).

 

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

 

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;

3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Onze Lieve Vrouw betreft het de gemeenten Lede/Wichelen).

 

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 februari 2020 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek Sint-Martinus te Lede; Sint-Martinus te Oordegem; Sint-Pharahildis te Smetlede, Sint-Denijs te Impe, Sint-Bavo te Wanzele; Sint-Gertrudis te Wichelen, Sint – Jan Onthoofding te Schellebelle; Sint-Denijs te Serskamp
ter attentie van 

Engels Luc

Nieuwstraat 8

B-9340 LEDE.

 

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.
 

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

 

Na 1 februari 2020 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie Sint-Martinus te Lede; Sint-Martinus te Oordegem; Sint-Pharahildis te Smetlede, Sint-Denijs te Impe, Sint-Bavo te Wanzele; Sint-Gertrudis te Wichelen, Sint – Jan Onthoofding te Schellebelle; Sint-Denijs te Serskamp

 

Opgemaakt op 10 januari 2020 te Lede,

 

Engels Luc,

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Onze Lieve Vrouw (Lede/Wichelen)