PASTORAAL OP SCHOOL.

Het Stella-Matutinacollege te Lede is voor velen een begrip geworden. Onze humanioraschool is de laatste jaren enorm gegroeid en telt nu 866 leerlingen.

Dit succes is zeker te danken aan de uitstekende samenwerking van het schoolbestuur, de directie, de leerkrachten, het onderhoudspersoneel en natuurlijk onze sympathieke leerlingen en hun ouders.

Het SMC is een katholieke school, alle leerlingen krijgen per week twee uur godsdienst. Er is ook een werkgroep voor schoolpastoraal waar naast de godsdienstleerkrachten Els, Fiorella, Sara, Jovita, Marleen, Hilde en Antoon ook de directie in zit en leraars van andere vakken.

 

Voor onze grote vieringen hebben we de mooie kapel als unieke ruimte.

In september houden we hier per jaar een viering voor de start van het schooljaar.

In november/december is er weer per jaar een viering rond het thema van de advent en Welzijnszorg. In de vasten doen we hetzelfde voor een mooie vastenviering.

De eindjaren sluiten het schooljaar af met een gebedsviering in de mooie kerk van Lede.

 

Tussendoor kan elke leraar de “stille ruimte” gebruiken voor een klasbezinning rond bijvoorbeeld Allerheiligen, Nieuwjaar, de meimaand ..enz. Deze ruimte gebruiken we ook om te bidden en te bezinnen als iemand uit de familie van een leerling gestorven is.

Natuurlijk zijn er de klasgebeden waarmee elke les godsdienst begint. We proberen onze leerlingen waarden als stilte, bezinning, gebed…bij te brengen. Zo worden ze uitgenodigd om elke dag wat meer in de voetstappen van Jezus te gaan. 

Je ziet enkele foto’s van de adventsvieringen van het 1ste en 2de jaar; foto’s van de vieringen van 4de,5de en 6de jaar vind je binnenkort op de website van onze school.

Onze gebedsvieringen zijn ook ‘milieuvriendelijk’; in onze kapel hebben we twee beamers en twee grote witte borden. We gebruiken geen boekjes meer, maar projecteren alles op de schermen. 

Antoon Barbé