De leuze van bisschop Lode
Het is een goede traditie om van Hemelvaart tot Pinksteren de pinksternoveen te bidden.

Een brief van Bisschop Lode:

 

Beste vrienden,

Het is een goede traditie om van Hemelvaart tot Pinksteren de pinksternoveen te bidden. We zijn blij en dankbaar dat de Katholieke Charismatische Vernieuwing Vlaanderen (KCV-Vlaanderen) ons daartoe oproept en de gebedenboekjes voor de noveen ter beschikking stelt.

Het is waar: wij dreigen de Geest - Gods kracht en dynamiek - te vergeten. We geloven te weinig in Zijn werking. We hebben Hem nochtans zo broodnodig, zeker nu we moe en moedeloos dreigen te worden en verlamd lijken door de aanhoudende crisis. Dat geldt voor elke individuele christen, maar ook voor ons als kerkgemeenschap.

Ik gaf mijn onlangs verschenen visietekst als titel: Samen de Kerk opbouwen vanuit Gods Geest (te vinden op www.bisdomgent.be). Het was ook mijn abtsleuze die ik als bisschopsleuze heb behouden: In de vreugde van de Geest.  De Geest staat voor dynamisme en vernieuwing, voor kracht en moed. Hij houdt de toekomst open, ook in de moeilijkste omstandigheden.

Daarom richt ik een dubbele uitnodiging tot jullie allen:  

  1. Bid de pinksternoveen dagelijks vanaf 14 mei aan de hand van het gebedenboekje dat ruim verspreid is in ons bisdom via de parochies en dat ook digitaal beschikbaar is (zie bijlage). Je kan dat alleen doen of met mensen samen (rekening houdend natuurlijk met de beperkende maatregelen) of via de digitale weg. We zullen ons altijd verbonden weten. 
     
  2. We knopen terug aan bij de mooie traditie om de noveen te starten met een openingsviering. Ik zal die voorgaan op vrijdag 14 mei om 19.30u vanuit de O.-L.-V. Sint-Pieterskerk in Gent. Omdat we nog zeer beperkt zullen zijn in aantal aanwezigen, zal je de viering kunnen volgen in livestream op www.bisdomgent.be (zie: “Viering start pinksternoveen 2021”). De Geest werkt vandaag op vele manieren en via vele kanalen, als we er maar in geloven!

Ik wens jullie nu al een mooie en intense tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren.

b. Lode

bisschop van Gent   

Zoeken

Dekenaal nieuws