SOEP OP DE STOEP

Actie Welzijnszorg “Samen tegen armoede”: "Soep op de Stoep” op dinsdag 27 november heeft het mooie bedrag opgebracht van 226,00 Euro.

Dank aan de vrijwilligers.