START NIEUW PAROCHIAAL WERKJAAR. DE VORMSELCATECHESE SCHIET ALS EERSTE UIT DE STARTBLOKKEN.

Na de lange - warme - vakantie komt september in zicht. Niet alleen voor de scholieren het startschot om hun boekentas klaar te maken. Ook in de parochie schakelen we een versnelling hoger. De vormselcatechese bijt daarbij de spits af. In het weekend van half september starten we met de info-momenten.

Het verwondert ons elk jaar weer dat nog heel wat jongeren ervoor kiezen om het sacrament van het vormsel te ontvangen.  De vormselcatechese gaat, zoals de laatste jaren, nog steeds door op drie kerkplekken: Lede - Oordegem en Smetlede. 

Of we weer, zoals vorig jaar, 130 kandidaat-vormelingen mogen verwelkomen zal snel blijken. Ze zijn en blijven in elk geval welkom. De voorbereiding op het vormsel gebeurt niet meer zoals vroeger toen de ‘lering’ bijna elke week of minstens om de veertien dagen een verplicht bijkomend ‘studie uurtje’ was. 

Vandaag proberen we de jongeren warm te maken voor de boodschap van Jezus en voor de eucharistie door hen met hun eigen inbreng te laten deelnemen aan een maandelijkse viering. Samen liederen zingen in een koortje, zelf de teksten lezen, offergaven naar voor brengen, de mensen onthalen, met de schaal rondgaan, kortom…. de verschillende taken zelf laten uitvoeren. Zo raken ze betrokken bij het gebeuren en kunnen we er samen met de hele parochiegemeenschap vreugdevolle vieringen van maken. 

Ook dit jaar staat de Bavo-dag op het programma en werken we weer mee aan het solidariteitsontbijt van Broederlijk Delen.

Als catechisten staan ook wij weer klaar om er een boeiend jaar van te maken!

Extra informatie: