STERZINGEN CATECHESE SMETLEDE -  ZATERDAG 05/01/2019

Naar jaarlijkse gewoonte gaan onze jongeren van de catechese op zaterdagnamiddag 5 januari 2019 sterzingen. Het ingezamelde geld schenken we aan Missio en aan Welzijnszorg. Missio gebruikt het geld om er kinderprojecten wereldwijd mee te steunen. Bijvoorbeeld goede scholen of toegankelijke gezondheidszorg. Ze geven we onze leeftijdsgenoten die het moeilijk hebben, een duwtje in de rug.

Maar we hebben ook oog voor de mensen die het minder goed hebben in onze eigen omgeving. Een deel van onze opbrengst gaat naar Welzijnsschakels van Lede en Erpe Mere en wordt gebruikt om voedsel te kopen voor voedselpakketten.

 

Wat is Sterzingen?

Sterzangers zijn de hedendaagse Drie Wijzen

Sterzangers trekken niet voor niets op pad rond het feest van de Openbaring, wat wij Driekoningen noemen. Ze verkleden zich ook niet voor niets als de Drie Wijzen. Net als zij, trekken Sterzangers rond om het Goede Nieuws van Jezus’ geboorte te voelen en te delen.

Sterzingen is internationaal

In België trekken jaarlijks heel wat groepen op pad: scholen, misdienaars, vormelingen … Maar zij hebben bondgenoten in zo’n 140 landen! Van Colombia tot India, van Ghana tot Zweden: overal trekken Sterzangers de straat op.

Sterzingen komt voort uit de middeleeuwen

Sterzingen is dus een wereldwijde versie van het driekoningenzingen. Die laatste traditie gaat terug tot in de middeleeuwen. Toen gingen kinderen uit armere families rond het feest van de Openbaring van deur tot deur om geld te vragen. Zo droegen ze hun steentje bij aan het huishouden. Onze Sterzangers doen net hetzelfde, maar dan ten voordele van kinderen wereldwijd. 

Steunt u mee? Dank bij voorbaat!

De vormelingen.