We kijken momenteel uit naar de Mariale Noveen.

Deze mariaverering vindt plaats van vrijdag 10 juni tot zondag 19 juni.

Heelwat parochies en bedevaarders komen naar Lede op bedevaart, om te bidden, eucharistie te vieren en hun toevlucht te zoeken bij de “Moeder van Zeven Smarten”.

 

Om dit mariaal feest kleur bij te zetten, vragen we de bewoners langsheen de ommegangweg, om hun huizen te bevlaggen en mogelijks een mariabeeld uit te stallen voor het raam.

Als Ledenaars zijn we fier op ons jaarlijks mariagebeuren!

 

Programma:

Naast de vieringen in de diverse kerken, zetten we een aantal belangrijke momenten op rij:

 

Op vrijdag 10 juni te 21.00 u nodigen wij iedereen uit op de kaarsjesprocessie.

De koren luisteren deze processie op.

Laat deze gebedstocht een mooie start zijn van de noveen.

 

Zondag 12 juni om 10.30 u komt Lourdes naar Lede.

De directeur van de bedevaarten van ons bisdom, verschillende medewerkers en de rector van de basiliek van Oostakker vieren af en toe op verplaatsing.

Dit jaar kiezen ze voor ons bedevaardsoord Lede.

Tijdens de eucharistieviering zal de directeur kort de bedoeling van de Lourdesbedevaarten uitleggen. De rector van Oostakker gaat de eucharistie voor en houdt de homilie.

We rekenen op een talrijke opkomst.

 

Op vrijdag 17 juni te 19.00 u, houden we aan de 'Grote Kapel' een gebedswake.

Het Gregoriuskoor verzorgt de gezangen.

 

Zondag 19 juni

09.00 u start ter hoogte van de Hoogstraat (De Ras) de traditionele ruitersommegang, met zegening bij vertrek op de markt.

 

Om 10u30 sluiten we de noveen af met een plechtige eucharistieviering.

 

Nadien sluiten we af met een receptie in de tuin van de pastorij, aangeboden door de VZW Parochiale Werken van de parochie Lede.

 

 

WEGENWERKEN:

Ter hoogte van de Hoogstraat, Grote Kapellelaan en Molenbergstraat zijn er wegeniswerken.

We vragen om het voetpad te gebruiken en de instructies goed na te leven.

In de Molenbergstraat, ter hoogte van de kringloopwinkel wordt de baan afgesloten.

We leiden de ommegang om doorheen het Lochtingsbaantje en slaan op het einde “linksaf”.

Het verkeer op de rijksweg is zeer druk en daarom vragen we uiterst voorzichtig te zijn en de voet- en zebrapaden te gebruiken.

Dank voor uw medewerking.

De beelddragers tijdens de kaarsjesprocessie
Wijziging traject.

Zoeken