VORMSELTRAJECT GROOT WICHELEN VERSLAG BAVODAG

Op zaterdag 17 februari 2018 waren de vormelingen van het bisdom Gent uitgenodigd door bisschop Luc. Bijna 3000 vormelingen, meer dan 500 catechisten en 165 vrijwilligers maakten deel uit van een zonnige editie. We waren blij dat we ook dit jaar konden thuiskomen bij Bavo.

 Wichelen en Schellebelle behoorden tot de “groene groep”. Met het zangmoment in de Groenzaal van het SintBavohumaniora werd het startschot gegeven van een stralende dag. Werner Van Acker leerde liedjes aan die flink werden meegezongen. Verschillende Wichelse en Schellebelse vormelingen kregen zelfs de kans om op het podium mee te gaan zingen. Hier leerden we het “Hosanna” lied dat tijdens het slotmoment op het SintBaafsplein door iedereen zou worden gezongen. 

 In het tweede deel van de voormiddag was er tijd voor het catechesemoment dat opgebouwd was rond het verhaal van Jezus en Zacheüs (Lc 19, 1-10). Via verschillende creatieve werkvormen, kwamen de vormelingen tot inzicht dat de ontmoeting met Jezus vreugde brengt en verandering in je leven kan teweegbrengen. Ze stuurden zelfs een persoonlijk vraag naar Jezus via de facebookpagina “Bavodag 2018”. En, wat een leuke verrassing dat deken Yvan even op bezoek kwam.

 Na de middag konden we genieten van een korte, zonnige wandeling naar het Sint-Lievenscollege waar 38 klassen omgetoverd waren om spelende kinderen te ontvangen onder begeleiding van jongeren van IJD, waaronder topanimator Thomas, één van onze Wichelse misdienaars. De vormelingen kregen volledige keuzevrijheid. De catechisten werden ondertussen uitgenodigd op een koffiestop. Een fijn moment voor de catechisten om een babbeltje te slaan en van gedachten te wisselen. 

 Nadien konden onze vormelingen luisteren naar getuigenissen van enkele JOKRI-leden, die met passie hun vereniging én de ontmoetingsdagen uit de doeken deden. Ze vertelden dat ze daar, buiten de vele activiteiten, de kans kregen om met andere jonge christenen van gedachte te wisselen over hun geloof. Wij onthielden dat “je het zeker eens moest proberen”. 

 Het gebedsmoment, opgeluisterd door Taizé liederen, bracht rust en bezinning in de groep. Bij de uitnodiging door E.H. Joris Polfliet om een gebed te richten aan Jezus bij het Taizé-kruis kwam veel respons. Echt fijn dat de vormelingen nu al eens konden proeven van de eigen sfeer van een Taizé-gebed, wat normaal weggelegd is voor iets oudere jongeren. Voor onze vormelingen, had dit moment wel iets heel speciaals, E.H. Joris Polfliet is trouwens hun hoogsteigen vormheer in april. Hij kwam zelfs kort met onze vormelingen kennismaken! Direct hadden ze heel wat vragen voor hem.

 Voor we het merkten, liep het tegen 16 uur aan, klaar om op weg te gaan naar het St. Baafsplein waar Alowin, een rijke edelman uit de Middeleeuwen een ontmoeting had met Monseigneur Van Looy. Alowin werd aangesproken door het Christelijk geloof, maakte een ommezwaai in zijn leven en veranderde zijn naam in Bavo. Dit is de start van het verhaal over de patroonheilige van Gent. 

 Na het verzamelen van de groep, kon de tocht naar het station en de weg naar huis beginnen. Moe maar voldaan én met mooie herinneringen, kwamen we aan in Wetteren waar de ouders onze vormelingen opwachtten. 

 Uiteraard willen we namens de catechisten, de organisatie bedanken voor hun inzet en deskundigheid en niet te vergeten Fannie en Maria die bereid waren om de groep vormelingen mee te begeleiden. Deze editie is écht zeer mooi en deugddoend geweest op vele vlakken. Dank aan jullie allen.

 Namens de catechisten