Vormseltraject in Wichelen en Schellebelle

Gegevens vormeling
Gemeente of stad. Indien niet in België, vermeld dan ook het geboorteland.
Deelname aan de les godsdienst op school is een voorwaarde om aan het vormseltraject te mogen deelnemen.
Gegevens doopsel
Staat in het trouwboekje.
Gegevens ouders
Het is belangrijk dat wij minstens 1 e-mail adres hebben dat we kunnen gebruiken om de kandidaat-vormeling te bereiken (bv voor uitnodigingen voor catechese-samenkomsten)
Het is belangrijk dat wij minstens 1 e-mail adres hebben dat we kunnen gebruiken om de kandidaat-vormeling te bereiken (bv voor uitnodigingen voor catechese-samenkomsten)
Vormselplek
Voorkeur tijdstip catechesemoment
Wie Schellebelle als vormselplek kiest, kan hier zijn/haar voorkeur te kennen geven wanneer hij/zij liefst naar de catechese zou komen.
Wie Wichelen als vormselplek kiest, kan hier zijn/haar voorkeur te kennen geven wanneer hij/zij liefst naar de catechese zou komen.
Inschrijvingsgeld (€35)
Deelname in de kosten van het vormseltraject bedraagt €35. Gelieve contant te betalen op het eerste catechesemoment.