Sint-Jan Onthoofding Schellebelle

 Hier vindt u alle informatie en contactgegevens over onze parochie. Tot binnenkor

Zondagsviering (vooravond)

Zaterdag om 17:00 

Pastoor-moderator

Luc Engels
Nieuwstraat 8 - 9340 Lede
 
Spreekuur iedere dinsdag op de pastorij te Wichelen van 17 uur tot  18.00 uur.
 

Secretariaat

Adres:
Dorp 19, 9260 Schellebelle, Telefoon: 09/369.05.35

U kunt bij ons terecht (enkel om misintenties aan te vragen) op:
vrijdag van 18.00 u. tot 19.00 u.

Contactpersoon Schellebelle:De Wilde Piet, voorzitter, Stationstraat 140, Schellebelle, tel. 09/369.57.22

 

Parochieploeg

Luc ENGELS

Diaken Raymond Van Peteghem

Diaken William Van Driessche 

Rik De Coninck

Inge Derde

Eric Rasschaert

Karien Van Der Beken

Jan Van Limbergen

 

Kerkraad

De Wilde Piet, voorzitter, Stationstraat 140, Schellebelle, tel. 09/369.57.22
De Prez Roger, secretaris, Suikerstraat 22, Schellebelle, tel. 09/369.72.05
De Winter Lieve, penningmeester, Dorp 14, Schellebelle, tel. 09/366.08.68
Eeckhoudt Wilfried, lid, Hoekstraat 67, Schellebelle, tel. 09/369.04.93
Kerckaert Hilde, lid, Heuvel 29, Schellebelle. 
 

Gebedsleid(st)er(s)

Bultiauw Andree, Hogelandweg 14, Schellebelle, tel. 09/369.07.19
 

Organist

Van Steendam Albert, Gebuurweg 7, 9260 Wichelen, tel. 052/42.56.59
 

Contact voor opmaak teksten parochieblad

Colman Lydie, Hekkergemstraat 67, Schellebelle, tel.: 09/369.63.25
 

Contact voor vormselcatechese

Verantwoordelijke: Karien Van Der Beken, Stationsstraat 140, Schellebelle
Vaste contactpersoon: Inge Derde, inge@derde.be
 

Korte historiek

Omstreeks 1148: eerste vermelding in de archieven. Sindsdien werd de kerk zes maal verbouwd, maar ze heeft altijd een kerkhof gehad. Tot in 1400 heeft zij een kleine vieringstoren juist voor het hoogkoor. In 1623 heeft de kerk reeds twee klokken. 1630: het strodak wordt vervangen door pannen. 1638: de eerste biechtstoel… Tot 1828: een voortdurend gevecht tegen het wassende Scheldewater. 19de eeuw: er staan bijna 600 stoelen in de kerk. Het glasraam Verheerlijking van St.-Cornelius wordt gemaakt door de internationaal bekende glazenier Camille Ganton. Einde 1800: de kunstvolle communiebank wordt aangebracht door Pastoor De Rijcke. 1927: de kerk wordt een eerste maal geklasseerd. Van 1922 tot 1940: Camille Van Laere is pastoor en zorgt voor 14 geschilderde brandglasramen, de mooie schilderij “De Aanbidding der Herders”, de muurschilderij De Heilige Drievuldigheid, de huidige 6 ommegang kapelletjes van de H. Cornelius, het stalen afsluithek aan de doopvont, enz. 1940: de kerk wordt voor het eerst verwarmd met kolen. 1943: de klokken worden omgesmeed tot munitie …. 1962: de kerk wordt een tweede maal geklasseerd. 1964: elektrische verwarming wordt aangelegd door de Firma Flandria uit Schellebelle op initiatief van Pastoor E. H. Dassonville. 1967: de communiebank wordt verplaatst om de plaatsing van een nieuw altaar mogelijk te maken. In die periode plaatste Pastoor Van Nuffel ook een nieuw altaar met zicht naar het volk, voerde de volkszang in, verbande de eigen kerkstoelen, schafte het stoelgeld af en kocht de antieke Christus zonder armen aan evenals het Johannes orgel. 1988: Pastoor Marcel Roegiers neemt samen met de kerkraad het initiatief tot het restaureren van de kerk. Het dossier zou 11 jaar aanslepen. 1998: Pastoor Roegiers start met een Parochieploeg die de parochiale werking zal ondersteunen. September 1999: Pastoor Marcel Roegiers gaat met pensioen. E.H. Julien Heiremans, pastoor van Wichelen, wordt tevens benoemd tot pastoor van Schellebelle. Mei 2000: de restauratiewerken aan de parochiekerk worden aangevat. Twee jaar lang volgen Jef Rasschaert en de kerkraad, met raad en daad, de werkzaamheden. Mei 2002: einde van de restauratie werken. De vernieuwing heeft in totaal ongeveer € 671.000 gekost. De subsidiering van de restauratie werd als volgt verdeeld: Vl. Gemeenschap 60 %, Provincie O.Vl. 20 %, Gemeentebestuur 10 %., Kerkfabriek 10 %. Januari 2003: het dossier voor de binnenrestauratie van de kerk wordt druk voorbereid. Deze wordt voorlopig begroot op ongeveer € 700.000 (met inbegrip van elektriciteit en verwarming). De werken zullen ten vroegste in 2005 of 2006 starten (ondertussen zijn we 2011 en is de architect nog volop bezig met het dossier op te maken). September 2003: Pastoor Julien Heiremans wordt benoemd tot pastoor van Serskamp. Hij is nu verantwoordelijk voor de drie parochies van de federatie Wichelen. De parochieploegen van deze drie parochies gaan steeds nauwer samenwerken, vooral op gebied van jaarplanning en liturgie. Om gezondheidsredenen krijgt pastoor Heiremans op 30 december 2008 eervol ontslag en wordt in april 2009 opgevolgd door E. H. Peter Bracke. 1 Januari 2010 worden de drie ploegen samengesmolten tot 1 parochieploeg voor de hele federatie. Het gezichtsveld wordt verruimd en zo wordt er toekomst gericht nagedacht en samengewerkt. Vooral catechese in voorbereiding op het vormsel, de eerste communie en geloofsverdieping voor volwassenen worden dekenaal aangepakt.