Sint Martinus Lede

EH Luc Engels en de leden van de parochieploeg wensen je van harte welkom op onze parochiepagina.

We hopen dat ook jij je weg vindt in onze parochiegemeenschap en we verwelkomen je altijd graag in één van onze vieringen in de Sint-Martinuskerk.

 

WEEKENDVIERINGEN

Zaterdag te 17.00 uur

Zondag te 11.00 uur

 

WEEKDIENSTEN

Omwille van werken aan de toren zijn de weekdiensten tot nader order gewijzigd:

Maandag - dinsdag - woensdag en donderdag begint de eucharistieviering om 18u30

Op vrijdag blijft de mis om 08.00 u maar gaat door in de sacristie.

Maandag te 08.00 uur : eucharistieviering

Dinsdag te 09.30 uur  : marktdagmis ter ere van de Zoete Nood Gods

Woensdag te 19.00 uur : eucharistieviering

Donderdag te 18.30 uur : eucharistie gevolgd door stille eucharistische aanbidding.

Vrijdag te 08.00 uur :   eucharistieviering

 

PASTOOR

Luc ENGELS 

Nieuwstraat 8 - 9340    LEDE

Tel. 053/62.34.20

Niet bereikbaar op maandag- en woensdagnamiddag.

 

ZONDAGSONDERPASTOOR

Antoon BARBE

Vijverbroekstraat 25 - 9340   LEDE

Tel. 053/80.39.99

antoon.barbe@telenet.be

 

DIAKEN

Raymond VAN PETEGHEM

rvanpeteghem@telenet.be

 

SECRETARIAAT

Parochiaal secretariaat

Nieuwstraat 8 - 9340   LEDE

Tel. 053/81.04.99

secretariaat.lede@proximus.be

Open : dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 9u30 tot 12u00

           donderdagnamiddag van 16u00 tot 19u00

Je bent er tijdens de openingsuren welkom voor het aanvragen van een misintentie, een doopaanvraag of andere inlichtingen in verband met onze parochie.

 

PAROCHIEPLOEG

Luc ENGELS

Diaken Raymond Van Peteghem

Diaken William Van Driessche 

Rik De Coninck

Inge Derde

Eric Rasschaert

Karien Van Der Beken

Jan Van Limbergen