Parochie Lede Wichelen

Nieuws

BENOEMING DIAKENS PAROCHIE LEDE-WICHELEN

De diakens William Van Driessche en Raymond Van Peteghem , leden van de dekenale equipe van het dekenaat Wetteren en verbonden aan de parochie in Lede/Wichelen, ontvingen op 17 juli eigen accenten binnen hun diaconale opdracht. Diaken William Van Driessche vindt zijn specifiek diaconaal engagement als vrijwilliger in WZC De Molenkouter in Wichelen, doet aan huiswerkbegeleiding via OCMW in...
Lees meer »

OP WEG NAAR ALLERHEILIGEN.

“De herfst is de voorbode. Bomen die hun vruchten loslaten. Bladeren die op de aarde vallen. Wij, mensen, zijn eindig. We staan allen voor de moeilijke opdracht om te leren loslaten. Om afscheid te leren nemen. Chrysanten wijzen ons de weg naar het kerkhof. Het kerkhof doet ons de dood onder ogen zien. Morgen zijn wij het die tot de aarde terugkeren. De grafstenen blijven ons aanspreken: de...
Lees meer »

#M, beeld van liefde: doe je mee?

Op 3 en 4 mei 2019 gaat in Lede het massaspektakel “#M, beeld van liefde” door. Op vrijdag 7 september om 20.00u ging in GC De Volkskring in Lede de startavond door. In de uitnodiging werd al wat uitleg gegeven over de evocatie. Die avond werd het publiek verwelkomd door Luc Rasschaert , voorzitter van het Processiecomité. Hij gaf het woord aan regisseur Marc Boon om één en ander...
Lees meer »

INKLEDING VAN VIER NIEUWE LEDEN BIJ DE EREWACHT

De “Erewacht vanO.-L.-Vrouw van Zeven Weeën te Lede” is bij de meeste praktiserende gelovigen van Lede geen onbekende. De leden komen regelmatig samen in de hoogmis op de eerste zondag van elke maand en stappen mee in de intredeprocessie vanaf de doopvont achteraan tot hun zitplaats vooraan rechts in de middenbeuk. Zij zijn gekleed in een zwart-purperen mantel en de groep bestaat uit...
Lees meer »

START NIEUW PAROCHIAAL WERKJAAR. DE VORMSELCATECHESE SCHIET ALS EERSTE UIT DE STARTBLOKKEN.

Na de lange - warme - vakantie komt september in zicht. Niet alleen voor de scholieren het startschot om hun boekentas klaar te maken. Ook in de parochie schakelen we een versnelling hoger. De vormselcatechese bijt daarbij de spits af. In het weekend van half september starten we met de info-momenten. Het verwondert ons elk jaar weer dat nog heel wat jongeren ervoor kiezen om het sacrament van...
Lees meer »