Parochie Lede Wichelen

Nieuws

SOEP OP DE STOEP

Actie Welzijnszorg “Samen tegen armoede”: "Soep op de Stoep” op dinsdag 27 november heeft het mooie bedrag opgebracht van 226,00 Euro. Dank aan de vrijwilligers...
Lees meer »

BEELDEN VOOR DE ADVENT: "De stronk van Jesse'

In het weekend van 1 en 2 december begint de Advent. Deze sterke tijd naar Kerstmis toe, bereidt ons voor op de geboorte van Jezus. De advent is een tijd die rijk is aan beelden en symbolen , gedichten en liederen, zinvolle gebruiken en zeker aan mooie bijbelteksten. In Jesaja11,1-10 lezen we de bekende tekst:”In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï, een scheut aan...
Lees meer »

BENOEMING DIAKENS PAROCHIE LEDE-WICHELEN

De diakens William Van Driessche en Raymond Van Peteghem , leden van de dekenale equipe van het dekenaat Wetteren en verbonden aan de parochie in Lede/Wichelen, ontvingen op 17 juli eigen accenten binnen hun diaconale opdracht. Diaken William Van Driessche vindt zijn specifiek diaconaal engagement als vrijwilliger in WZC De Molenkouter in Wichelen, doet aan huiswerkbegeleiding via OCMW in...
Lees meer »

#M, beeld van liefde: doe je mee?

Op 3 en 4 mei 2019 gaat in Lede het massaspektakel “#M, beeld van liefde” door. Op vrijdag 7 september om 20.00u ging in GC De Volkskring in Lede de startavond door. In de uitnodiging werd al wat uitleg gegeven over de evocatie. Die avond werd het publiek verwelkomd door Luc Rasschaert , voorzitter van het Processiecomité. Hij gaf het woord aan regisseur Marc Boon om één en ander...
Lees meer »