O.-L.-Vrouwparochie in Lede & Wichelen

Nieuws

WEDSTRIJD: Ontwerp een LOGO voor de Onze-Lieve-Vrouwparochie!

1. Er wordt een oproep gedaan naar ontwerpen van een logo voor de Onze-Lieve-Vrouwparochie in Lede-Wichelen, dat zal gebruikt worden op alle documenten,… uitgaande van de parochie. 2. Het logo moet minstens verwijzen naar Onze-Lieve-Vrouw, en duiding geven waarvoor de parochie staat. 3. Het logo omvat de naam “Onze-Lieve-Vrouwparochie”. 4. Het ontwerp moet voorgesteld worden in...
Lees meer »

GEPREZEN ZIJT GIJ! Twee leesavonden over onze zorg voor de schepping.

Welk soort wereld willen we achterlaten aan wie na ons komt, aan de kinderen die opgroeien? Het is een vraag die ons allen bezighoudt. Paus Franciscus schreef er een boeiende tekst, een encycliek, over. Laudato si’. Geprezen zijt Gij reikt ons antwoorden en levenslessen voor een gelukkiger leven op een gezonde planeet. Op woensdagen 11 en 25 maart lezen we enkele hoofdstukken. We laten ons...
Lees meer »

INTERVIEW MET ONZE ORGANISTEN FREDERIK VAN IMPE, PHLIPPE SORGELOOS EN KAMIEL BRUYNS.

Vroeger publiceerden we al een interview met organist Patrick Stevens, vandaag gaan we bij drie organisten op bezoek. DEEL 1: Hoe is uw roeping voor de kerkmuziek en het orgel ontstaan? F (Frederik): Ik studeerde eerst piano bij Eva Caudron. In een gebedsdienst in Hofstade speelde ik eens op het orgel, zo kreeg ik interesse voor kerkmuziek en orgel. Later werd ik hierin aangemoedigd door Patrick...
Lees meer »

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I)

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 3 vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Martinus te Lede; Sint-Martinus te Oordegem; Sint-Pharahildis te Smetlede, Sint-Denijs te Impe, Sint-Bavo te Wanzele; Sint-Gertrudis te Wichelen,...
Lees meer »

EEN BESCHEIDEN NIEUWJAARSWENS.

Broeders en zusters, Dank aan God, onze Vader die ons allen samenbrengt in het geloof aan Jezus Christus zijn Zoon en ons allen de mogelijkheid geeft om Hem te kennen door de gave van de Heilige Geest. Het kind werd ons geboren in de vieringen die wij samen mochten vieren met de kerstdagen. Het waren warme vieringen, een blij samenzijn in verschillende kerkplekken, volle kerken waar de Heer ons...
Lees meer »

STERZINGEN IN SMETLEDE.

Naar jaarlijkse gewoonte gaan onze kinderen van de catechese op zaterdagnamiddag, 04/01/2020, sterzingen. Het ingezamelde geld schenken we aan Missio en aan Welzijnszorg. Missio gebruikt het geld om er kinderprojecten wereldwijd mee te steunen. Bijvoorbeeld goede scholen of toegankelijke gezondheidszorg. Ze geven we onze leeftijdsgenoten die het moeilijk hebben, een duwtje in de rug. Maar we...
Lees meer »

SOEP OP DE STOEP.

De jaarlijkse actie voor de kerk tijdens de marktdag heeft dit jaar 237,32 euro in het laadje gebracht. Dank aan allen die ons kwamen steunen bij een warme tas soep.
Lees meer »

PASTORAAL OP SCHOOL.

Het Stella-Matutinacollege te Lede is voor velen een begrip geworden. Onze humanioraschool is de laatste jaren enorm gegroeid en telt nu 866 leerlingen. Dit succes is zeker te danken aan de uitstekende samenwerking van het schoolbestuur, de directie, de leerkrachten, het onderhoudspersoneel en natuurlijk onze sympathieke leerlingen en hun ouders. Het SMC is een katholieke school, alle leerlingen...
Lees meer »

"IN DE VREUGDE VAN DE GEEST"

Een nieuwe bisschop voor ons bisdom. Vrienden, De eerste woorden die ik tot jullie richt zijn woorden van dankbaarheid. Geroepen tot een dienst waaraan ik nooit zou gedacht hebben, ontmoet ik jullie op mijn weg, niet langer als toe- vallige reizigers, maar als verbonden in eenzelfde avontuur. Wat we samen zullen beleven, hebben we gedeeltelijk in handen. We dragen onze verantwoordelijkheid als...
Lees meer »

OPROEP VOOR KANDIDATEN.

Het parochieblad Kerk & Leven is en blijft een belangrijk communicatiemiddel van onze geloofsgemeenschap en in het bijzonder van de Onze-Lieve-Vrouwparochie. Op dit ogenblik zijn er 2 edities : Lede en Wichelen. Als lid van deze nieuwe parochie wil je misschien ook graag vernemen wat er leeft in de andere lokale kerkgemeenschappen binnen dit grote geheel. Dàt is ook onze bekommernis. Met dat...
Lees meer »