EH Antoon Barbé en de leden van de parochieploeg wensen je van harte welkom op onze parochiepagina.

We hopen dat ook jij je weg vindt in onze parochiegemeenschap en we verwelkomen je altijd graag in de Sinte-Pharaïldiskerk.

Onze kerken staan open

ZONDAGSVIERING

Op dit ogenblijk zijn er geen vieringen omwille van het corona virus.

 

PASTOOR

Antoon BARBE

Vijverbroekstraat 25 - 9340   LEDE

Tel. 053/80.39.99

 

Niet telefonisch bereikbaar in het weekend

 

 

DIAKEN

Raymond VAN PETEGHEM

William VAN DRIESSCHE

 

SECRETARIAAT

Parochiaal secretariaat

Nieuwstraat 8 - 9340   LEDE

Tel. 053/81.04.99

 

Open : dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 9u30 tot 12u00

           donderdagnamiddag van 16u00 tot 19u00

Je bent er tijdens de openingsuren welkom voor het aanvragen van een misintentie, een doopaanvraag of andere inlichtingen in verband met onze parochie.

CONTACTPERSOON

 

Ann De Winter

Kapellenhoek 57

9340 Smetlede

0477/71.73.13 

 

Zoeken