Vormselvieringen 2021

VORMSEL: belangrijke wijziging

“De bisschoppen van de Vlaamse bisdommen van ons land alsook van het vicariaat Vlaams-Brabant voor wat het aartsbisdom betreft, hebben beslist dat de vormselvieringen die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren 2021, zullen doorgaan na de zomervakantie, in de maanden september of oktober. Elk bisdom zal een regeling voorstellen, aangepast aan de eigen situatie en daarover de nodige communicatie verspreiden.”

 

Voor onze parochie gaan de vormselvieringen door in het derde weekend van september, hetzij 18 en 19 september 2021. Op zaterdag 18 september voor de vormelingen van Schellebelle (voormiddag) en Lede (namiddag). Op zondag 19 september voor de vormelingen van Oordegem en Smetlede en van Wichelen.

 

ALLE DATA BLIJVEN ONDER VOORBEHOUD VAN DE MAATREGELEN TEGEN COVID-19.

 

 

SCHETS

Samen met het doopsel en de eucharistie behoort het vormselsacrament tot de drie initiatiesacramenten. Ze wijden een mens in in het christelijke leven. Het Latijnse woord voor ‘vormsel’, confirmatio, betekent trouwens ‘bevestigen’ of ‘confirmeren’. Door handoplegging en zalving met chrisma bevestigt en ontvouwt het vormsel wat reeds in het doopsel is gegeven.

Reeds bij het doopsel wordt de christen opgenomen in de kerk, maar in het vormsel ontvangen de vormelingen de zeven gaven van de Geest om hun verantwoordelijkheid in de gemeenschap voluit op te nemen. Zoals de Geest van Pinksteren de apostelen uit hun bovenzaal haalde en hen op weg zette ‘tot aan de uiteinden van de aarde’ om te getuigen van Jezus Christus, zo ontvangen vormelingen diezelfde Geest om ‘waarachtige getuigen van Christus te worden en door hun werk en hun woord het geloof te verspreiden en te verdedigen’. Ze worden uitgedaagd om volwassen christenen te worden.

Reeds bij het doopsel wordt de gedoopte verbonden met Jezus Christus, maar in het vormsel wordt deze band versterkt, verdiept en ontplooid. In de doop hebben we al alles gekregen zoals een kind bij zijn geboorte: verstand, wil, hart, verbeelding. Er ontbreekt niets, maar alles sluimert en moet zich nog ontwikkelen. Geleidelijk aan ontwaakt dit alles en leert het kind denken, willen, voelen en verbeelden. Zo is de gedoopte al geheel christen, maar het vormsel brengt de volwassenheid.

In ons dekenaat wordt elk jaar de datum voor het vormsel vastgelegd door het bisdom op het derde weekend na Pasen.

 

 

Zoeken