Pastoor Antoon Barbé, de parochieploeg, de kerkraad en alle medewerkers heten u van harte welkom! Hier vindt u alle informatie over onze parochie. 

Onze kerken staan open

Zondagsviering

Zondag om 09.00u.

  

Pastoor

Antoon Barbé

Vijverstraat 25 - 9340  Lede

Diakens

William Van Driessche

Raymond Van Peteghem

SECRETARIAAT

Parochiaal secretariaat

Nieuwstraat 8 - 9340   LEDE

Tel. 053/81.04.99

 

Open :  dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 9u30 tot 12u00

             donderdagnamiddag van 16u00 tot 19u00

Je bent er tijdens de openingsuren welkom voor het aanvragen van een misintentie, een doopaanvraag of andere inlichtingen in verband met onze parochie.

 

Parochieploeg

Antoon BARBE

Inge Derde

Karien Van Der Beken

 

Kerkraad

De Maesschalck Maurice, voorzitter, Statiestraaat 57, Wichelen, tel. 052/42.48.88

Van den Bogaert Pierre, secretaris, Margote 69, Wichelen, tel. 052/42.24.95

Luyten Karine, penningmeester, Keizershof 11, Wichelen, tel 052/42.79.58

Henderickx Johan, lid, Dreefstraat 1, Wichelen, tel. 052/42.40.52

Rasschaert Gustaaf, tel. 052/42 54 54

 

Organist

Van Steendam Albert, Gebuurweg 7,Wichelen, tel. 052/42.56.59

 

Verantwoordelijken

Vormselcatechese:

Christel De Troch

Broederlijk Delen/Welzijnszorg:

Joris Van Eetvelde, Nederkouter 74, tel. 052/42.53.97

Zoeken