We hopen dat ook jij je weg vindt in onze parochiegemeenschap en we verwelkomen je in de Sint-Denijskerk.

Onze kerken staan open

 

ZONDAGSVIERING

Omwille van het coronavirus op dit ogenblik geen vieringen

 

PASTOOR

Antoon BARBE

Vijverbroekstraat 25 - 9340  Lede

Tel. 053/80.39.99

 

Niet telefonisch bereikbaar in het weekend

 

DIAKEN

Raymond VAN PETEGHEM

William VAN DRIESSCHE

 

 

SECRETARIAAT

Parochiaal secretariaat

Nieuwstraat 8 - 9340   LEDE

Tel. 053/81.04.99

 

Open : dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 9u30 tot 12u00

            donderdagnamiddag van 16u00 tot 19u00

Je bent er tijdens de openingsuren welkom voor het aanvragen van een misintentie, een doopaanvraag of andere inlichtingen in verband met onze parochie.

CONTACTPERSOON

Suzanne De Smet

Molenstraat 49 - 9340   IMPE

Tel. 053/80 50 85  -  GSM. 0494/66 03 93

 

Zoeken