We hopen dat ook jij je weg vindt in onze parochiegemeenschap en we verwelkomen je altijd graag in één van onze vieringen in de Sint-Martinuskerk.

Onze kerken staan open

WEEKENDVIERINGEN

Zondag te 10.30 uur

 

WEEKDIENSTEN

Dinsdag om 09.00 u (marktdagmis): herneemt vanaf november 2022

PASTOOR

Antoon Barbé

Vijverbroekstraat 25 - 9340    LEDE

Tel. 053/80.39.99

 

Niet telefonisch bereikbaar in het weekend

DIAKEN

Raymond VAN PETEGHEM

William Van Driessche

SECRETARIAAT

Parochiaal secretariaat

Nieuwstraat 8 - 9340   LEDE

Tel. 053/81.04.99

Email: secretariaat.lede@proximus.be

 

Open :  dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 9u30 tot 12u00

             donderdagnamiddag van 16u00 tot 19u00

Je bent er tijdens de openingsuren welkom voor het aanvragen van een misintentie, een doopaanvraag of andere inlichtingen in verband met onze parochie.

 

PAROCHIEPLOEG

Antoon Barbé

Inge Derde

Karien Van Der Beken

 

Zoeken