De verrezen Heer gaf zijn leerlingen de opdracht mee:
“Ga en maak alle volkeren tot mijn leerling;
doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest."
(Mt 28, 19)

Ook in deze moeilijke tijden kunnen er, ondanks corona, doopvieringen doorgaan. 

PRAKTISCHE INFO OVER DE DOOPVIERING

 • Het aantal dopelingen in een viering hangt af van de aanvragen voor die dag, en is maximaal drie.
 • Ook in een gezamenlijke viering worden kindjes apart gedoopt;
 • In een gezamenlijke viering zit iedereen per familie;
 • De beloftes van ouders, peters en meters worden afzonderlijk per dopeling uitgesproken; 
 • Gehuwde koppels brengen hun trouwboekje mee.
 • De kerk voorziet een standaard doopkaars. Je mag eventueel zelf een gepersonaliseerde kaars aankopen.
 • De familie maakt het aantal boekjes nodig voor de eigen familie en voorziet ook een extra exemplaar voor de voorganger.
 • De definitieve samenstelling van het doopboekje kan pas gebeuren na de doopvoorbereidingsavond. 
 • Elke familie mag een lied of stukje muziek kiezen voor tijdens de viering.
 • Er zijn standaardboekjes aanwezig in de kerk voor families die geen eigen boekje maken. 

VEELGESTELDE VRAGEN

Hier vindt u enkele veelgestelde vragen over het doopsel.

De verrezen Heer gaf zijn leerlingen de opdracht mee: “Ga en maak alle volkeren tot mijn leerling; doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest." (Mt 28, 19) Het doopselsacrament: bevestiging van ons christen-zijn In het doopsel worden we ‘opnieuw geboren uit water en heilige Geest’, zoals Jezus uitlegt aan Nicodemus (Joh 3). In Christus worden we ‘herboren tot kind van God’ waardoor we terecht God mogen aanspreken met ‘Abba, Vader’ in het Onze Vader. Door het doopsel treden we ook binnen in de gemeenschap van de kerk. We worden lid van één grote familie van broeders en zusters, Gods gezin. Het belangrijkste symbool in de liturgie van het doopsel is water. Water bevrucht en water doodt, het brengt tot leven en doet verdrinken. Die twee brandpunten zijn ook aanwezig in het doopsel. We zeggen ja tegen het leven in Christus en treden toe tot de kerkgemeenschap, maar er klinkt ook een krachtig ‘neen’ tegen de zonde en de machten van het kwaad. Dit wordt bijzonder duidelijk in de liturgie wanneer het witte doopkleed wordt aangetrokken. De gedoopte krijgt te horen: “Bekleedt u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper.” (Kol 3, 9-10)

 

Lede - wichelen

Beste ouders,

Het is een goede gewoonte dat christelijke ouders hun kindje laten dopen.

In de eerste Kerk kende men vooral de volwassendoop.

Mannen en vrouwen waren onder de indruk van de levenswijze van de eerste christenen , hun liefde , hun vriendschap, hun vreugde, hun geloof…

Ze wilden ook bij die groep horen.

Daarvoor legden ze een lange weg af. Ze volgden catechese. Hier kregen ze uitleg over de boodschap van Jezus, over de tien geboden, over de 7 sacramenten, over het christelijk bidden, over de zeven werken van barmhartigheid, over de zorg voor armen en zieken.

 

Gewoonlijk werden de ‘doopleerlingen’ in de paasnacht gedoopt.

Later wilden gelovige ouders ook hun kinderen laten dopen.

Peter en meter beloven samen met de ouders om dit kindje te begeleiden op zijn gelovige levensweg.

 

We plannen een bijeenkomst met de ouders kort voor de eigenlijke doop.

 

DOOPAANVRAAG

Graag uiterlijk twee maanden vooraf via het secretariaat:  of 053/810499

 

Regeling doopvieringen:

 • 2de zondag van de maand: doop in Lede om 11.30 uur stipt. Eventueel tweede sessie: 12.15 u.
 • 3de zondag van de maand: doop in Wichelen om 10.30 uur stipt. Eventueel tweede sessie: 11.15 u.
 • 4de zondag van de maand: doop in Lede om 11.30 uur stipt. Eventueel tweede sessie: 12.15 u.

Bij de 2de en 4de zondag van de maand is er ook een doopmoment de dag voordien op zaterdag om 14 uur in de kerk van Lede.

 

Er wordt elke maand gedoopt behalve in de maand januari.

Het doopsel brengt ook de opdracht mee om deel te nemen aan het leven van de kerkgemeenschap.

We nodigen jullie zeker uit voor de eucharistievieringen op zondagen en op feestdagen.

Door uw aanwezigheid groeit en bloeit onze plaatselijke Kerk tot een blije groep christenen die Jezus zich droomde.

 

 

Zoeken