We hopen dat ook jij je weg vindt in onze parochiegemeenschap en we verwelkomen je altijd graag in de vieringen in de Sint-Bavokerk.

Onze kerken staan open

ZONDAGSVIERING (VOORAVOND)

Op dit ogenblik zijn er geen vieringen omwille van het coronavirus.

AVONDGEBED

Het avondgebed  is om 18u30 op vrijdagavond

PASTOOR

Antoon BARBE

Vijverbroekstraat 25 - 9340   LEDE

Tel. 053/80.39.99

Niet telefonisch bereikbaar in het weekend.

 

DIAKEN

Raymond VAN PETEGHEM

William VAN DRIESSCHE

SECRETARIAAT

Parochiaal secretariaat

Nieuwstraat 8 - 9340   LEDE

Tel. 053/81.04.99

 

Open : dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 9u30 tot 12u00

            donderdagnamiddag van 16u00 tot 19u00

Je bent er tijdens de openingsuren welkom voor het aanvragen van een misintentie, een doopaanvraag of andere inlichtingen in verband met onze parochie.

CONTACTPERSOON

Christianne D'Hauwe

Processieweg 59

9340         Wanzele

053/80 21 19

0474/48 04 46

Zoeken