Aanplanten fruitbomen
Aanplanten fruitbomen
Een mooi initiatief

 

Een groep enthousiaste Ledenaars heeft het plan opgevat om samen met de milieudienst van de Gemeente Lede eetbaar groen te creëren in Lede. Eetbaar groen kan je plukken en proeven, zoals fruitbomen, bessenstruiken, kruiden en bloemen. De bedoeling van de groep, die de welsprekende naam “Eetbaar Lede” kreeg, is om onze gemeente mooier en gezonder, lekkerder en gezelliger te maken.

Eetbaar Lede wil verschillende soorten eetbaar groen aanplanten op publieke plaatsen, zoals geveltuintjes, parken, pleinen, speeltuinen en schooltuinen. Ook een voedselbos staat op het programma: een bos vol eetbare planten, waar je kan wandelen, spelen en oogsten. Zo wil men de natuur dichter bij de mensen brengen en de mensen dichter bij elkaar.

Volkstuintjes en boomgaard

Voor een eerste realisatie klopten Eetbaar Lede en de milieudienst van de gemeente aan bij de Kerkfabriek Sint-Martinus Lede. Die had naast de Grote Kapel een stukje braak liggende grond liggen en was heel graag bereid die ter beschikking te stellen voor de aanplant van een twintigtal fruitbomen, laagstam en halfstam, geschonken door een particulier. De grond werd daartoe voor vijftien jaar in bruikleen gegeven aan de gemeente. Zoals eerder al een stukje ernaast aan de gemeente werd uitgeleend om er enkele volkstuintjes op aan te leggen.

Deze initiatieven zijn immers ook een mooie uiting van ons bijbels geloof in de schepping. Die, zo geloven christenen, is ons toevertrouwd door de Schepper die ons uitnodigt ze als goede rentmeesters te behartigen. Dat houdt onder meer in dat we maximaal respect opbrengen voor natuur en mens, dat we de opbrengst rechtvaardig herverdelen en dat we in het bijzonder daarbij oog en hart hebben voor de meest behoeftigen.

Onze gemeente meer leefbaar en ja “eetbaar” maken, is dan ook een project waar de kerkfabriek heel van harte wil aan meewerken. Kom zeker eens kijken naar de boomgaard en de volkstuintjes, vlakbij de prachtige eeuwenoude Grote Kapel.

Bidden en werken, ora et labora: voortaan niet alleen in abdijen, maar ook op het hoogst gelegen stukje grond van Lede!

NB. De werkgroep Eetbaar Lede kijkt uit naar meer helpende handen. Schrijf je in op milieu@lede.be

Zoeken

Dekenaal nieuws