Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.
’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden.’
Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

 

De eucharistie staat centraal in de geloofsbeleving en wordt dan ook de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven genoemd. Alle sacramenten staan op haar gericht want de eucharistie is het sacrament bij uitstek van de tegenwoordigheid van de verheerlijkte en verrezen Christus.

 

Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig, maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.’Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden’. Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal.

De eucharistie is maaltijd en voedsel. De eucharistie neemt ons op in de verbondenheid met de Heer (vertikaal) en met medemensen (horizontaal). De eucharistie versterkt christenen als kinderen van God en broeders en zusters van elkaar. Vanuit de eucharistie worden christenen ook gezonden. Alles wat zij ontvangen hebben kunnen zij niet voor zichzelf houden.

De eucharistie is niet alleen ‘gedachtenis’ aan het laatste Avondmaal en de zelfgave van Christus. De eucharistie laat ons nu reeds proeven van de ontmoeting met de verrezen Heer: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt’.

Wij willen samen vieren…

de daden van de HeerEucharistievieringen in onze parochie

 

Tweewekelijks in Oordegem en Schellebelle:

17.00 u:   eucharistie in Oordegem - elke zaterdag bij de eerste en derde zondag van de maand

                eucharistie in Schellebelle - elke zaterdag bij de tweede en vierde zondag van de maand

           

Als er in een maand een vijfde zondag is, gaat er die zaterdag GEEN eucharistieviering door!

 

 

Wekelijks op zondag:

09.00 u - eucharistie in Wichelen

10.30 u - eucharistie in Lede

 

 

 

 

 

Zoeken