"Ik beloof je man / vrouw te zijn en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven."

(Uit de huwelijksliturgie)

Even voor de duidelijkheid…

In de eerste plaats een welgemeend proficiat voor jullie beslissing om voor de Kerk te huwen!!!

Wat volgt is een korte rondtoer door het figuurlijke huwelijksbootje, heel concreet wordt er aandacht besteed aan:

 

Het sacrament.

Een sacrament is een werkzaam teken van genade.

Werkzaam: Er gebeurt echt iets. Het is niet zomaar een ritueel wat heel fijn aanvoelt.

Teken: Altijd wordt er iets van het menselijk leven gebruikt om het goddelijke aan te tonen. Water, olie, brood, wijn… . Bij het huwelijk zijn jullie zelf teken voor elkaar.

Genade: Het heeft altijd te maken met de verlossing die Jezus Christus heeft gebracht door voor ons mensen te sterven en te verrijzen. Van deze onvoorwaardelijke liefde mogen wij mensen profiteren.

Een en onverbreekbaar

Eenheid en onontbindbaarheid zijn de belangrijkste kenmerken van het huwelijk.

De basis voor die eis is de liefde die zo absoluut is, dat ze mag lijken op het eeuwige Verbond van God met de mens.

“Zij zijn dus niet langer twee, één vlees als zij geworden zijn", zegt de Bijbel.

 

Het  huwelijk is, iets van bruid en bruidegom. Zij trouwen omdat het natuurlijk is en op zich heeft dat met God nog niet alles te maken.

Als iemand gedoopt wordt, gaat God een verbond aan met een mens. De mens wordt zoon of dochter van God. Dat betekent: God wil zich voor altijd als een Vader om zijn kind bekommeren en alles wat het kind doet, is voor de Vader belangrijk.

Als twee gedoopten nu een nieuw verbond willen aangaan met elkaar, dan blijven zij beide kind van God, maar er ontstaat ook iets nieuws. Een nieuw verbond van twee die één gaan worden, een algehele levensgemeenschap gaan vormen. Zou God daarbij afzijdig mogen blijven?

 

 

PRAKTISCHE INFO LEDE

Boekje voor de viering.

Er wordt een bundel met keuzeteksten voorzien waaruit je kan kiezen.

De versiering.

De kerk in onze parochie is iedere dag open. De aankleding van de kerk met bloemen kan een aantal uren op voorhand gebeuren.

Bij een begrafenis in de voormiddag wordt er nog steeds ruimte voorzien om de kerk te versieren.

De huwelijkskaars.

Deze is optioneel en wordt zelf aangekocht. Je kan deze kaarsen vinden in o.a.:

  • Abdij Dendermonde: Religieus Centrum; Dijkstraat 32 - 34; 9200 DENDERMONDE
  • Pascali; Nederpolder 16; 9000 GENT
  • Abdij Affligem: Religieus centrum; Abdijstraat 6; 1790 AFFLIGEM

 

De prijs voor een huwelijk.

Deze bedraagt 275 EURO en dient 14 dagen van op voorhand betaald te worden dit kan:

               Contant aan de pastoor of afgevaardigde.

               Of: BE84 7370 2646 3259      Missen & Diensten

 

PRAKTISCHE INFO GROOT-WICHELEN

om een huwelijk aan te vragen,  kan je terecht op het parochiesecretariaat, Nieuwstraat 8, te Lede, tel.: 053 81 04 99  

Het secretariaat is geopend op dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 9u30 tot 12u00 en op donderdagnamiddag van 16u00 tot 19u00. 

Het uur wordt in samenspraak met de pastoor vastgelegd.

Ons dekenaat organiseert tweemaal een voorbereidingsnamiddag. Van toekomstige trouwers wordt verwacht dat ze aan één van deze namiddagen deelnemen.

Nu reeds kunnen we zeggen dat er op zaterdag 2 mei 2020 zowel te Wichelen als te Schellebelle, door de Vormselviering, geen huwelijken kunnen plaatsvinden, wel in de kerk van Serskamp.

 

Boekje voor de viering er wordt een bundel met keuzeteksten voorzien waaruit je kan kiezen.

De versiering De aankleding van de kerk met bloemen kan een aantal uren op voorhand gebeuren. Bij een begrafenis in de voormiddag wordt er nog steeds ruimte voorzien om de kerk te versieren.

De huwelijkskaars: Deze is optioneel en wordt zelf aangekocht. Je kan deze kaarsen vinden in o.a.:

  • Abdij Dendermonde: Religieus Centrum; Dijkstraat 32 - 34; 9200 DENDERMONDE
  • Pascali; Nederpolder 16; 9000 GENT
  • Abdij Affligem: Religieus centrum; Abdijstraat 6; 1790 AFFLIGEM

De prijs voor een huwelijk: Deze bedraagt 275 EURO en dient 14 dagen van op voorhand betaald te worden 

 

Zoeken