In het spoor van de Emmaüsgangers

 

Op zaterdag 18 februari hadden we met onze vormelingen naar Gent moeten trekken. Op de eerste zaterdag van het krokusverlof ging tot aan de corona-onderbreking, de Bavo-dag door met alle vormelingen uit het Bisdom Gent. Dat zou dit jaar hernemen.

Voor Nieuwjaar kregen we het bericht dat de activiteit in Gent werd afgelast. De jeugddienst van het bisdom diende te veel tijd te besteden aan de Wereldjongerendagen die begin augustus in Lissabon doorgaan voor christelijk geëngageerde jongeren vanaf 16 jaar.

Als catechisten staken we daarom zelf de handen uit de mouwen en besloten om in ons eigen Lede een Bavo-namiddag te organiseren voor de catechesewerkingen van Lede, Oordegem en Smetlede.  Er daagden een vijftigtal vormelingen op waarmee we heel tevreden waren aangezien het schoolvakantie was. Vooral van de catechesegroepen van Smetlede en Oordegem werden weinig katten gestuurd en waren ze bijna voltallig – en vooral enthousiast – aanwezig.

Het werd een afwisselende namiddag waarbij ze in het voetspoor van de Emmaüsgangers, aan de hand van een kaart uit het heilig land een tocht deden langs vier verschillende plaatsen. Na een ontspannen start in de kerk met een stoelendans, werd in  Joppe door catechist Stefaan de liederen voor de vormselvieringen op de juiste toonhoogte gebracht. Aan het Meer van Galilea, door Christine en Annemie,  en in Emmaüs, door Hendrik en Isabelle, leerden ze op een speelse en ludieke wijze met dobbelstenen en een kwartetspel meer over de achtergrond van het evangelie. In Jeruzalem gaf pastoor Antoon, in aanwezigheid van catechisten Ann en Christa, uitleg over de verschillende kleuren van de liturgie en verkenden ze verder de kerk, tot en met het luiden van de kerkklokken toe.

We sloten af met een kort gebedsmoment waarbij ook de ouders waren uitgenodigd.  Tegen dan was het voor sommige jongeren hoog tijd om de activiteiten buiten de kerk op te zoeken. Het was immers kermis in Lede en de draaiende kermismolens stonden hen op te wachten.

Toch hopen we als catechisten dat ze van onze woorden iets mee droegen. Misschien niet direct voor de activiteiten op de kermis maar voor hun verdere leven. Ze beluisterden in het gebedsmoment het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Een verhaal waarin naar voor komt wat echt christen-zijn betekent. Niet alleen dat uurtje per week in de kerk maar goed doen en zijn voor anderen. Elk moment van ons leven!

Als catechisten begeleiden we hen graag verder naar hun vormsel in het weekend van 29 en 30 april.

De catechisten.

Zoeken

Dekenaal nieuws